Trwa ładowanie...
d3bckyy

W styczniu większość firm usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - GUS

22.01. Warszawa (PAP) - W styczniu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - wynika z badania GUS. Z raportu wynika, że firmy z większości...

Share
d3bckyy

22.01. Warszawa (PAP) - W styczniu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - wynika z badania GUS. Z raportu wynika, że firmy z większości sekcji prognozują spadek cen i planują redukcje zatrudnienia.

"W styczniu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie" - napisano w raporcie.

"Optymistyczne oceny koniunktury zgłaszają tylko podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (choć mniej korzystne od formułowanych w styczniu i grudniu zeszłego roku) oraz informacja i komunikacja (oceny są lepsze niż przed miesiącem, ale mniej pozytywne od sygnalizowanych przed rokiem)" - dodano.

d3bckyy

Z badania GUS wynika, że na najbliższe trzy miesiące prognozy popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej formułowane przez jednostki z większości badanych sekcji usługowych są pesymistyczne.

Z raportu wynika, że firmy z większości sekcji prognozują spadek cen i planują redukcje zatrudnienia.

"W przedsiębiorstwach należących do ponad połowy badanych sekcji prognozowany jest spadek cen świadczonych usług, przede wszystkim w jednostkach z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Najbardziej znaczący wzrost cen przewidują dyrektorzy jednostek z sekcji obsługa rynku nieruchomości" - napisano w raporcie.

"Jednostki wszystkich badanych sekcji usługowych (poza podmiotami z sekcji informacja i komunikacja) planują w najbliższych trzech miesiącach dokonać redukcji zatrudnienia" - dodano.

d3bckyy

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 21 (przed miesiącem plus 22). Poprawę koniunktury odnotowuje 28 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 7 proc. (w grudniu odpowiednio 28 proc. i 6 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny bieżącego popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej są mniej korzystne niż przed miesiącem, ale przewidywania w tym zakresie utrzymują się na dodatnim, zbliżonym do oczekiwanego w grudniu, poziomie. Bieżące ceny usług nieznacznie rosną, ale w najbliższych miesiącach można się spodziewać ich spadku. Dyrektorzy firm przewidują redukcje zatrudnienia, większe niż planowali w grudniu" - napisano w komunikacie.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

d3bckyy

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 9 (przed miesiącem plus 5). Poprawę koniunktury odnotowuje 18 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 9 proc. (w grudniu odpowiednio 15 proc. i 10 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Dyrektorzy jednostek spodziewają się niewielkiej poprawy przyszłej sytuacji finansowej, bieżące oceny w tym zakresie są nieco mniej niekorzystne niż przed miesiącem. Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są nadal negatywnie, odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od przewidywań z grudnia" - napisano w raporcie.

"Sygnalizowany jest spadek bieżących i przyszłych cen. W tej grupie firm nie przewiduje się zmian w poziomie zatrudnienia" - dodano.

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

d3bckyy

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 13 (przed miesiącem minus 15). Poprawę koniunktury odnotowuje 10 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 23 proc. (w grudniu odpowiednio 10 proc. i 25 proc.).

"Poprawa ocen koniunktury wynika z mniej niekorzystnych niż zgłaszano przed miesiącem prognoz popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej. Odnotowany jest większy niż w grudniu spadek bieżącego popytu i sprzedaży usług. Aktualna sytuacja finansowa nadal się pogarsza" - napisano w raporcie.

"Sygnalizowany jest dalszy, niewielki spadek bieżących cen usług, w najbliższych miesiącach mogą one rosnąć nieco wolniej niż się spodziewano w grudniu. W tej grupie jednostek w najbliższych trzech miesiącach dyrektorzy firm przewidują utrzymanie dotychczasowego poziomu redukcji zatrudnienia" - dodano.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

d3bckyy

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 10 (przed miesiącem minus 20). Poprawę koniunktury odnotowuje 14 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 24 proc. (w grudniu odpowiednio 8 proc. i 28 proc.).

"Poprawa, mimo to nadal negatywnych, ocen koniunktury wynika z mniej pesymistycznych prognoz popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej. Bieżący popyt i sytuacja finansowa są oceniane nieco mniej niekorzystnie niż przed miesiącem, utrzymuje się jednak spadek bieżącej sprzedaży" - napisano.

"Sygnalizowany jest wolniejszy niż zgłaszano w grudniu spadek bieżących i przyszłych cen usług. W tej grupie jednostek nadal są planowane redukcje zatrudnienia" - dodano w raporcie GUS.(PAP)

fdu/ ana/

d3bckyy

Podziel się opinią

Share
d3bckyy
d3bckyy