Trwa ładowanie...

Wakacje na koszt firmy

Każdy z pracodawców wybiera sposób, w jaki chce dofinansować wypoczynek swoich pracowników. Mogą to być świadczenie urlopowe lub tzw. „wczasy pod gruszą”. Jaka jest między nimi różnica i jak może z nich korzystać pracownik tłumaczy Marta Kosakowska, aplikant adwokacki TGC Corporate Lawyers.

Share
Wakacje na koszt firmy
Źródło: © Production Perig - Fotolia.com
d3z4pm3

„Wczasy pod gruszą” to potoczna nazwa dofinansowania do wypoczynku dla pracowników, które pochodzi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFSŚ). Fundusz ten może być założony przez Spółkę zatrudniającą co najmniej 20 pracowników na pełen etat, a założenie go jest obligatoryjne jedynie dla zakładów budżetowych oraz jednostek samorządowych. Zasady przyznawania i wysokość świadczenia są różne w stosunku do każdego z pracowników, a jego wysokość jest uzależniona od sytuacji materialnej (wysokości dochodów), socjalnej i życiowej pracownika. Wczasy pod gruszą jako świadczenie z ZFŚS nie są opodatkowane do kwoty 380 zł rocznie, co oznacza, że jeśli ktoś otrzyma 500 zł, to od 380 zł nie jest odprowadzany podatek, lecz od reszty już tak.

d3z4pm3

Co zrobić by otrzymać świadczenie pod gruszą?

By otrzymać te świadczenie, pracownik powinien w pierwszej kolejności złożyć, np. w dziale kadr swojego pracodawcy, stosowny wniosek o dofinansowanie „wczasów pod gruszą” wraz z oświadczeniem dotyczącym jego sytuacji osobisto-materialnej. Dofinansowanie będzie mu się należało wtedy, gdy spełni wymogi zawarte w firmowym regulaminie ZFŚS. Trzeba również pamiętać, że wszelkie świadczenia finansowane ze środków ZFSŚ mają charakter nieobligatoryjny i pracownik nie może zażądać ich przyznania i wypłaty.

Wczasy pod gruszą a świadczenia urlopowe

Generalną zasadą jest to, że w danym zakładzie pracy jest wypłacane albo tzw. grusza, albo świadczenie urlopowe. Gdy w zakładzie pracy wypłacane są świadczenia urlopowe, przysługują one wszystkim pracownikom. Warunkiem jego otrzymania jest skorzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w wymiarze minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych. Od strony praktycznej, istotne jest to, że by je uzyskać pracownik nie musi składać żadnego wniosku, a podatek odprowadza się od całej jego wysokości. Pracodawca może również podjąć decyzję o niewypłacaniu świadczenia urlopowego.

Wypłata przed, czy po urlopie?

Dofinansowanie do "wczasów pod gruszą", zasadniczo powinno być wypłacone w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym po wypoczynku. Natomiast wypłata świadczenia urlopowego, powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Co z rachunkami?

W przypadku tzw. "gruszy" - pracodawca może domagać się od pracownika dowodów np. rachunków za pensjonat, potwierdzające fakt spożytkowania otrzymanych środków na różne formy wypoczynku. Jest to jednak możliwe, tylko wtedy, gdy odpowiedni zapis odnoszący się do takiej praktyki będzie znajdował się w regulaminie ZFŚS. Odnosząc się natomiast do świadczenia urlopowego, pracownik nie ma takiej konieczności.

d3z4pm3

Choroba a urlop

Zdarza się, że choroba krzyżuje plany wypoczynkowe pracownika. W sytuacji, gdy otrzymał on dofinansowanie do wypoczynku "wczasy pod gruszą", o tym, czy pracownik jest zobowiązany zwrócić pracodawcy kwotę dofinansowania decydują zapisy, które znajdują się w regulaminie ZFŚS. Jednak gdy chodzi o zwrot świadczenia urlopowego, już z mocy ustawy, pracodawca ma prawo żądać zwrotu wypłaconego świadczenia.

Szczególnie w sezonie urlopowym każdy z pracowników powinien więc sprawdzić, czy należą mu się dodatkowe pieniądze od pracodawcy, które przeznaczy na urlop, a także dokładnie zapoznać się z regulaminami ich przyznawania.

d3z4pm3

Podziel się opinią

Share
d3z4pm3
d3z4pm3