Trwa ładowanie...
obroty

Wartość obrotów akcjami na rynku głównym GPW wzrosła o 19,2 proc. rdr

Wartość obrotów akcjami na rynku głównym GPW w grudniu wzrosła rok do roku o 19,2 proc., do 19,2 mld zł, a w całym 2013 roku zwiększyła się o 26,2 proc. i wyniosła 256,2 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie prasowym.

Share
Wartość obrotów akcjami na rynku głównym GPW wzrosła o 19,2 proc. rdr
Źródło: Thinkstockphotos
d2zboo7

Wartość obrotów sesyjnych akcjami na głównym rynku GPW w grudniu 2013 r. wyniosła 16,5 mld zł, co oznacza wzrost o 14,3 proc. Średnie dzienne obroty sesyjne w grudniu wyniosły 917,8 mln zł, co oznacza wzrost o 7,9 proc. względem grudnia 2012 roku.

W grudniu 2013 roku łączna wartość obrotów na rynku NewConnect wyniosła 153,5 mln zł i wzrosła o 69,0 proc. rok do roku. W całym 2013 roku wartość obrotów na NewConnect wyniosła 1,2 mld zł i była niższa o 6,0 proc. w porównaniu do 1,3 mld zł obrotów w 2012 roku.

Miesięczny wolumen obrotu kontraktami na indeksy wyniósł w grudniu 880,3 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 11,8 proc. W całym 2013 roku wolumen obrotu kontraktami indeksowymi wyniósł 8,3 mln, co w porównaniu z 9,1 mln w całym 2012 roku oznacza spadek o 8,3 proc.

d2zboo7

Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na akcje spadł w grudniu o 10,5 proc., do 42,7 tys. sztuk. W całym 2013 roku nastąpił wzrost wolumenu o 13,6 proc. do 613,6 tys. sztuk. Najbardziej wzrósł wolumen obrotu kontraktami na waluty, który w grudniu 2013 r. wyniósł 137,4 tys., co oznacza wzrost rok do roku o 27,1 proc.

Wolumen obrotu opcjami na indeks WIG20 wyniósł w grudniu 69,3 tys. sztuk, co oznacza spadek o 11,9 proc. rok do roku. Jednak w całym 2013 roku wolumen obrotu opcjami wzrósł o 13,0 proc. do 808,4 tys. sztuk.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji (obligacje korporacyjne, komunalne i listy zastawne) na koniec grudnia 2013 r. wyniosła 59,0 mld zł wobec 52,4 mld zł w grudniu 2012 r. (wzrost o 12,6 proc.). Miesięczna wartość obrotów łącznie wzrosła o 12,4 proc. do 280,0 mln zł w grudniu 2013 roku. W całym 2013 roku wartość obrotów obligacjami łącznie wzrosła o 43,3 proc. rok do roku, do 4,3 mld zł.

W grudniu obroty w transakcjach kasowych na rynku Treasury BondSpot Poland spadły o 36,1 proc. rdr do 14,5 mld zł. W transakcjach warunkowych wartość obrotu spadła o 7,0 proc., do 28,7 mld zł. W całym 2013 roku wartość obrotów w transakcjach kasowych wyniosła 346,7 mld zł (spadek o 22,9 proc. rok do roku), a w transakcjach warunkowych 498,2 mld zł (spadek o 18,6 proc. rok do roku.

d2zboo7

Miesięczna wartość obrotu produktami strukturyzowanymi i certyfikatami inwestycyjnymi łącznie wzrosła o 23,7 proc., do 28,2 mln zł w grudniu 2013 r. Wartość obrotu łącznie w 2013 roku wyniosła 334,0 mln zł.

Wolumen obrotu w transakcjach terminowych na rynku energii elektrycznej wyniósł w grudniu 2013 r. 12,9 TWh, co oznacza spadek o 52,3 proc. rdr. Na rynku spot miesięczny wolumen obrotu energią elektryczną wzrósł z 2,0 TWh w grudniu 2012 r. do 2,2 TWh w grudniu 2013 r. (o 6,0 proc.). W 2013 roku łączny wolumen na rynku energii elektrycznej wyniósł 176,8 TWh, co oznacza wzrost o 26,9 proc. w porównaniu do 2012 r.

Miesięczny wolumen obrotu na rynku praw majątkowych spadł w grudniu 2013 r. o 64,8 proc., do 3,0 TWh. W 2013 roku wolumen obrotu prawami majątkowymi wyniósł 39,3 TWh i był o 36,9 proc. niższy wobec 62,2 TWh w 2012 r.

Łączny wolumen obrotu na rynku gazu wyniósł w grudniu 2013 r. 934,6 GWh (62,6 GWh w transakcjach spot i 872,0 GWh w transakcjach terminowych). W całym 2013 r. całkowity wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł 2,4 TWh.

d2zboo7

Podziel się opinią

Share
d2zboo7
d2zboo7