Trwa ładowanie...
d2ao397

WDB BROKERZY - EBI ? Podpisanie istotnych umów przez spółki z Grupy WDB (10/2015) - EBI

WDB BROKERZY - EBI ? Podpisanie istotnych umów przez spółki z Grupy WDB (10/2015)

Share
d2ao397

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | EBI ? Podpisanie istotnych umów przez spółki z Grupy WDB | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: ?Emitent?, ?WDB?) informuje, iż w dniu 19 lutego 2015 roku spółka zależna od Emitenta Netins Sp. z o.o. (dalej: Netins) zawarła aneks do umowy agencyjnej z jednym z liderów rynku ubezpieczeniowego w Polsce (dalej: Ubezpieczyciel). Strony przyjęły zasady obsługi związanej z koordynacją i obsługą przez Netins z ramienia Ubezpieczyciela procesu wystawiania polis w zakresie programu ubezpieczeniowego OCPD, wynegocjowanego przez Transbrokers.eu dla przewoźników i spedytorów systemu Trans.eu . Wprowadzony model obsługi klientów znacznie przyspieszy i zautomatyzuje obsługę klientów oraz umożliwi szybszą weryfikację polis klientów w ramach funkcjonującego w systemie Trans.eu programu OCP Audit. Jednocześnie Zarząd WDB informuje, iż spółka stowarzyszona z Emitentem Transbrokers.eu Sp. z o.o. zawarła w dniu 19 lutego 2015 roku porozumienie kurtażowe z Ubezpieczycielem, regulujące zasady wynagrodzenia z tytułu aranżacji na rzecz przewoźników i spedytorów ochrony
ubezpieczeniowej przez Transbrokers.eu w ramach wynegocjowanego programu ubezpieczeniowego. Podpisanie wskazanych umów stanowi zamkniecie pierwszego etapu projektu ubezpieczeń transportowych, obejmującego polisy OCPD oraz umożliwia rozpoczęcie realizacji przy współudziale Ubezpieczyciela projektu związanego z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Ponadto umożliwi to realizację planu sprzedaży ubezpieczeń transportowych, który Spółka założyła w strategii rozwoju na lata 2014-2016 oraz prognozy wyników z tego tytułu. Obecnie w projekcie ubezpieczeń transportowych uczestniczą dwa towarzystwa ubezpieczeniowe, których łączny udział w rynku ubezpieczeń majątkowych przekracza 40 %. Zarząd WDB szacuje, iż w wyniku podpisania wskazanych umów, łączna wartość świadczeń na okres 5 lat osiągnie lub przekroczy poziom istotności, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt 2b) lit a tiret pierwsze Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, tj. 20 % kapitałów własnych Spółki wykazanych w raporcie za IV kwartał 2014 roku. Podstawa Prawna: § 3 ust 2
pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ao397

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Cichecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ao397

Podziel się opinią

Share
d2ao397
d2ao397