Trwa ładowanie...
d1xkjli
espi

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Informacja o przekroczeniu progu 5% głosów przez TFI PZU SA ( ...

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Informacja o przekroczeniu progu 5% głosów przez TFI PZU SA (24/2014)
Share
d1xkjli

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o przekroczeniu progu 5% głosów przez TFI PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 12 listopada 2014 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna (dalej zwanego "TFI PZU SA") zawiadomienie, w którym TFI PZU SA działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych: 1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji (zwanych dalej "Funduszami TFI PZU"), zawiadomił, że w wyniku rozliczenia w dniu 7 listopada 2014 r. transakcji kupna 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) akcji Spółki, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%. Z treści zawiadomienia wynika również, że liczba posiadanych akcji przed zmianą udziału wynosiła: 933.234 (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści cztery), procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 4,9878%, liczba głosów z akcji wynosiła: 933.234
(dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści cztery), zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił: 4,9878%. Nadto, z treści zawiadomienia wynika, że liczba akcji posiadanych po zmianie udziału wynosi 938.234 (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery), procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi: 5,0145%, liczba głosów z akcji wynosi 938.234 (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery), procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi: 5,0145%. Zgodnie z treścią zawiadomienia TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | TFI PZU_przekroczenie 5 proc.pdf | Zawiadomienie TFI PZU o przekroczeniu progu 5% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-109 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kiełbaśnicza 28
(ulica) (numer)
(71) 341 87 57 (71) 341 92 35
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Krzysztof Cichecki Wiceprezes Zarządu Krzysztof Cichecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xkjli

Podziel się opinią

Share
d1xkjli
d1xkjli