Trwa ładowanie...
d45iqfh
espi

WEEDO S.A. - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (12/2013)

WEEDO S.A. - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (12/2013)
Share
d45iqfh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013 KNF
Data sporządzenia: 2013-09-09
Skrócona nazwa emitenta
WEEDO S.A.
Temat
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd WEEDO S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 9 września 2013 r. otrzymał zawiadomienie od STERGAMES S.A. w związku z przekroczeniem progu 5% w ogólnej liczbie głosów w dniu 6 września 2013 r. Przed zmianą STERGAMES S.A. posiadał 222 822 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 222 822 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,70% udział w kapitale i 4,70% głosów na WZA Spółki. Obecnie STERGAMES S.A. posiada240 000 akcji w kapitale zakładowym Spółki i 240 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,06% udział w kapitale i 5,06% głosów na WZA Spółki. STERGAMES S.A. jednocześnie poinformował, iż nie wyklucza w przyszłości zwiększenia lub zmniejszenia posiadanej ilości akcji, co uzależnione będzie od sytuacji na rynku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WEEDO S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-026 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wojewódzka 50/5
(ulica) (numer)
+ 48 32 750 49 40 +48 32 700 76 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
634-278-69-98 241960822
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Patryk Cebula Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45iqfh

Podziel się opinią

Share
d45iqfh
d45iqfh