Trwa ładowanie...
d9vere3
d9vere3

Wiadomości ze spółek

PGNiG, POLICE, PKN ORLEN, ZA PUŁAWY, ABC DATA, SELENA, ASBIS, WOJAS, PKN ORLEN, CIECH
Share
d9vere3

PGNiG/POLICE/PKN ORLEN/ ZA PUŁAWY

1) PGNiG na wniosek Gaz-Systemu, wprowadziło ograniczenia w dostawach gazu od 31 stycznia 2012 roku do Zakładów Chemicznych Police, a od 1 lutego do PKN Orlen i Zakładów Azotowych Puławy. Ograniczenia zostały wprowadzone w ramach obowiązujących umów sprzedaży gazu i w uzgodnieniu z każdą firmą. Gaz System uzasadnił konieczność wprowadzenia ograniczeń dla odbiorców spodziewanym wzrostem zapotrzebowania na gaz ziemny wysokometanowy do poziomu przekraczającego 70 mln m3/dobę i zagrożeniem niezbilansowansowania systemu przesyłowego. W związku ze spodziewanymi bardzo niskimi temperaturami, PGNiG SA zgłosiła do OGP Gaz-System S.A. potrzebę niezwłocznego uruchomienia zapasów obowiązkowych, co pozwoliłoby istotnie zwiększyć dostawy gazu ziemnego do systemu przesyłowego z KPMG Mogilno i umożliwiłoby pokrycie dynamicznie rosnącego zapotrzebowania na gaz. /PAP/

2) Police poinformowały, że wprowadzenie ograniczenia w dostawach – odbiorze paliwa gazowego do Zakładów Chemicznych "Police" S.A. do poziomu 47 000 Nm3/h będzie trwało od dnia 31 stycznia 2012 r. od godz. 22.00 do dnia 19 lutego 2012 r. Zmniejszenie dostaw gazu ziemnego skutkuje ograniczeniem wielkości produkcji amoniaku na dwóch liniach produkcyjnych łącznie o 35% bez konieczności wyłączania instalacji. Obecna wielkość produkcji jak i posiadane zapasy amoniaku pozwalają na pokrycie zapotrzebowania na ten półprodukt w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów. Wprowadzone ograniczenie dostaw gazu spowoduje zmniejszenie sprzedaży amoniaku dla odbiorców zewnętrznych.

d9vere3

ABC DATA

Spółka poinformowała, że szacunkowy zysk netto Grupy Kapitałowej Emitenta za 2011 rok jest równy 70 milionów zł, co stanowi 152% wielkości wskazanej w prognozie z 25 stycznia 2011 roku. W tym 22,8 miliona zł stanowi zysk osiągnięty w związku z transakcją wniesienia przez Emitenta do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Prognozowany zysk netto bez uwzględnienia transakcji, o której mowa powyżej wynosi 47,2 mln zł. Pozostałe skonsolidowane wyniki szacunkowe za rok 2011 nie odbiegają od wielkości prognozowanych o więcej niż 10% i wynoszą:
- przychody ze sprzedaży: 3 300 mln zł,
- zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację: 70,3 mln zł.

SELENA

NWZ spółki zatwierdziło program skupu akcji własnych. Selena FM SA nabędzie nie więcej niż 2 mln akcji własnych o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 tys. zł. Maksymalna kwota, jaką spółka może przeznaczyć na ten cel to 8 mln zł.

d9vere3

ASBIS

Według wstępnych wyliczeń, zysk netto osiągnięty przez spółkę w 4Q 2011 roku mógł przekroczyć 7,6 mln USD, i w związku z tym pozytywnie wpłynąć na poziom wyniku netto za cały 2011 r. Tym samym, zysk netto spółki w 2011 r. mógł przekroczyć 5 mln USD, co jest wartością wyższą o ponad 10% w stosunku prognozowanego poziomu zysku netto. Prognoza wyników spółki zakładała zysk netto w 2011 roku na poziomie pomiędzy 3 mln USD a 4,5 mln USD.

WOJAS

W 2011 r. spółka poprawi wyniki, wskazuje prezes zarządu, Wiesław Wojas. Jego zdaniem w tym roku obroty powinny wzrosnąć o około 10% względem 145,3 mln zł uzyskanych w zeszłym roku. Wyższy ma być też wynik netto. (Parkiet)

d9vere3

PKN ORLEN

1) Spółka zawarła z Gunvor umowę na dostawę ropy naftowej do AB Orlen Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 80 mln USD (ok. 257 mln zł). (źródło: PAP)

2) W związku z wygaśnięciem 31.01.2012 r. umowy dot. gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej zawartej przez PKN ORLEN ze spółką Maury Sp. z o.o., emitent nabędzie od niej zapasy ropy za 374 mln USD, (1,198 mld zł). Spółka podała, że datą przekazania środków przez PKN Orlen, a tym samym przeniesienia na nią własności surowca, jest 31.01.2012 roku. (źródło: PAP)

CIECH

Wydatki inwestycyjne grupy Ciech wyniosą w tym roku 300 mln zł, wynika z informacji "Rzeczpospolitej". Natomiast do 2015 r. spółka zamierza wydać na projekty inwestycyjne 1,2 mld zł.

d9vere3

KALENDARIUM

Dane makro

03:30 Chiny - Indeks PMI dla przemysłu za styczeń (poprzednio: 48,7 pkt, konsensus: 48,8 pkt);
09:53 Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu za styczeń (poprzednio: 48,4 pkt, konsensus: 50,9 pkt);
09:58 Strefa euro - Indeks PMI dla przemysłu za styczeń (poprzednio: 46,9 pkt, konsensus: 48,7 pkt);
10:28 Wielka Brytania - Indeks PMI dla przemysłu za styczeń (poprzednio: 49,6 pkt); 14:15 Stany Zjednoczone - Raport ADP za styczeń (poprzednio: 325 tys., konsensus: 180 tys.);
16:00 Stany Zjednoczone - Indeks ISM dla przemysłu za styczeń (poprzednio: 53,9 pkt, konsensus: 54,2 pkt);
16:30 Stany Zjednoczone - Zmiana zapasów paliw wg DE za tydzień.

Biuro Maklerskie Banku BPH

d9vere3

Podziel się opinią

Share
d9vere3
d9vere3