Trwa ładowanie...
d1jljtb

WIELTON S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finans...

WIELTON S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/2011)

Share
d1jljtb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-11
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) Zarząd Wielton S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2011 r. Emitent otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy, zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., w którym poinformował on, iż podmiot blisko z nim związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, dokonał w dniu 3 stycznia 2011 r. w trybie transakcji sesyjnej pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. sprzedaży 284 900 akcji Wielton S.A. po cenie 4,50 zł za jedną akcję.Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazywanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jljtb

| | | WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIELTON S.A. | | Przemysł Motoryzacyjny | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 98-300 | | Wieluń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Baranowskiego 10A | | 10A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 043 843 45 10 | | 043 843 12 73 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@wielton.com.pl | | www.wielton.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-24-62-770 | | 932842826 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Andrzej Szczepek
2011-01-11 Włodzimierz Masłowski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Masłowski
2011-01-11 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2011-01-11 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jljtb

Podziel się opinią

Share
d1jljtb
d1jljtb