Trwa ładowanie...
d4kagnf
d4kagnf
espi

WIELTON S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Wielton S.A. (38/2014)

WIELTON S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Wielton S.A. (38/2014)
Share
d4kagnf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIELTON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Wielton S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wielton S.A. (?Spółka?) informuje, iż na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 ppkt b i pkt 2 ustawy o ofercie publicznej (?) otrzymał w dniu 4 listopada 2014 r. zawiadomienie (?Zawiadomienie?) od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki w związku z przekazaniem zarządzania funduszem MP-FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (?MP-FUND FIZAN?, dawniej: IPOPEMA 1 FIZAN) do FORUM TFI. Treść otrzymanego zawiadomienia: ?Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (?Towarzystwo"), uL Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie przepisów art 69 ust 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 oraz art 69 ust. 2 pkt 1 ppkt b i pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm., dalej ?Ustawa"),
informuje, że w wyniku przekazania z dniem 31 października 2014 roku zarządzania funduszem MP-FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych do towarzystwa FORUM TFI SA z siedzibą w Krakowie, udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo w łącznej liczbie głosów na WZA spółki Wielton SA spadł poniżej progu 5% oraz obniżył się o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w tej Spółce. Przed w/w zdarzeniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 22 885 237 akcji Spółki, co stanowiło 37,91% kapitału zakładowego Spółki i dawało 22 885 237 głosów oraz stanowiło 37,91% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu w/w transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 170 619 akcji Spółki, co stanowi 0,28% kapitału zakładowego Spółki i daje 170 619 głosów oraz stanowi 0,28% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.? Jednocześnie Spółka przypomina, iż MP-FUND FIZAN jest akcjonariuszem Spółki
posiadającym 37,63% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana podmiotu zarządzającego MP-FUND FIZAN nie ma wpływu na stan posiadania certyfikatów MP-FUND FIZAN przez jego uczestników. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
98-300 Wieluń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Baranowskiego 10A
(ulica) (numer)
43 8434510 43 8431273
(telefon) (fax)
info@wielton.com.pl www.wielton.com.pl
(e-mail) (www)
8992462770 932842826
(NIP) (REGON)
d4kagnf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek
2014-11-05 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2014-11-05 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kagnf

Podziel się opinią

Share
d4kagnf
d4kagnf