Trwa ładowanie...
d495f7s

WIERZYCIEL S.A. - Zbycie akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (3/2011)

WIERZYCIEL S.A. - Zbycie akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (3/2011)

Share
d495f7s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
WIERZYCIEL S.A.
Temat
Zbycie akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Wierzyciel S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. dotyczące zawartych przez niego w 2010 roku transakcji akcjami Emitenta Wierzyciel S.A..Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Zarząd Spółki powziął informację o zbyciu w okresie od 14.10.2010 r. do 15.10.2010 r. przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. akcji spółki w ilości 85.098 sztuk po średniej cenie 0,2241 zł za każdą sztukę, na łączną wartość transakcji 19.067,54 zł. Transakcje miały miejsce na sesjach zwykłych rynku NewConnect. Osoba zgłaszająca nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d495f7s

| | | WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIERZYCIEL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-190 | | Mikołów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wyzwolenia | | 27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 738 79 60; (32) 738 08 47 | | (32) 738 79 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@wierzycielsa.pl | | www.wierzycielsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 635-168-70-20 | | 278157364 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Krzysztof Rzepka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d495f7s

Podziel się opinią

Share
d495f7s
d495f7s