Trwa ładowanie...
d2z4rpn

WIKANA - Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy (100/2014)

WIKANA - Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy (100/2014)

Share
d2z4rpn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 100 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wikana S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 12 grudnia 2014 r. spółka zależna Emitenta: Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LARIX S.K.A. z siedzibą w Lublinie (?Spółka?) podpisała Aneks nr 2 (?Aneks?) do zawartej w dniu 27 czerwca 2014 r. z firmą ?BUDMONT SEBASTIAN LIPIEC? Umowy o wykonanie robót budowlanych (?Umowa?), dotyczących budynku mieszkalnego wielorodzinnego A3, wraz z usługami i garażem podziemnym, realizowanego w ramach kolejnego etapu inwestycji pod nazwą ?Osiedle Marina? w Lublinie, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 44/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. Przedmiotowy Aneks rozszerzył zakres robót m.in. o kompleksowe wykonanie zagospodarowania terenu, sieci, przyłączy i kanalizacji oraz kompleksowe dokończenie dróg wewnątrzosiedlowych, wraz z oświetleniem, wobec czego zmianie uległ termin zakończenia robót z pierwotnie określonego na dzień 30 maja 2015 r., na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz zmianie uległa kwota wynagrodzenia z 6.150.000,00 zł netto na
8.616.161,45,00 zł netto. Pozostałe zapisy Umowy nie uległy zmianie. Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na jej wartość, która przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2z4rpn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-13 Sławomir Horbaczewski Prezes Zarządu
2014-12-13 Robert Pydzik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2z4rpn

Podziel się opinią

Share
d2z4rpn
d2z4rpn