Trwa ładowanie...
d1et0qi

WILBO - Otrzymanie postanowienia w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego (3/2015)

WILBO - Otrzymanie postanowienia w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego (3/2015)

Share
d1et0qi

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WILBO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie postanowienia w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie postanowienia o zatwierdzeniu układu z wierzycielami przez sąd oraz nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uprawomocnienia się tego postanowienia, Zarząd Wilbo S.A. w upadłości układowej (Spółka)
informuje, że w dniu 19 lutego 2015 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku z dnia 16 lutego 2015 r. w którym, zgodnie z art. 293 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, postanowiono o zakończeniu postępowania upadłościowego. Pełną treść ww. postanowienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik do raportu bieżącego nr 3_2015 - postanowienie w sprawie zakończenia postępowania.pdf | Postanowienie w sprawie zakończenia postępowania upadłościowego | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1et0qi

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | WILBO SA w upadłości układowej | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | WILBO | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 81-029 | | Gdynia | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 8 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (0-58)78 37 000 | | (0-58) 78 37 777 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | wilbo@wilbo.pl | | www.wilbo.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 587-000-80-34 | | 191312270 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Bożena Serzycka Prezes Zarządu/Dyr. ds Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1et0qi

Podziel się opinią

Share
d1et0qi
d1et0qi