Trwa ładowanie...
d3my4di

Włocławek/Będzie wniosek o decyzję środowiskową drugiego stopnia na Wiśle

Raport oddziaływania na środowisko przyszłego stopnia na Wiśle w Siarzewie (Kujawsko-Pomorskie) w czwartek przekazali przedstawiciele Grupy Energa SA prezydentowi Włocławka, który wystąpi o decyzję środowiskową. Szacunkowy koszt inwestycji to 3,5 mld zł.

Share
d3my4di

Porozumienie w tej sprawie we Włocławku podpisali m.in. prezes Energi SA Mirosław Bieliński, prezes Energi Invest SA Piotr Litwin i prezydent miasta Marek Wojtkowski. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji zostanie skierowany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

"Większość celów, jakie spełni ta inwestycja, leży w kompetencjach władz centralnych i samorządowych, dlatego cieszy mnie duże zaangażowanie władz Włocławka. Należy pamiętać, że projekt realizuje nadrzędny interes publiczny, a część energetyczna jest korzyścią dodatkową. Dlatego budowa drugiego stopnia wymaga zaangażowania finansowego partnerów publicznych, a ostateczna decyzja o budowie leży w ich gestii. Optymalną formą realizacji tego projektu wydaje się partnerstwo publiczno-prywatne" - powiedział prezes Bieliński.

Prezydent Wojtkowski podkreślił, że o potrzebie powstania kolejnych stopni na Wiśle mówi się praktycznie do wybudowania tamy we Włocławku w 1970 r.

d3my4di

"Dziś po wielu latach oczekiwania możemy powiedzieć: jesteśmy na najlepszej drodze do tego, by skutecznie i na lata zapewnić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dla naszego miasta. Kładziemy też kamień węgielny pod inwestycję, która może zdynamizować miasto i region pod względem gospodarczym. W najnowszej historii miasta było kilka takich dużych inwestycji - budowa pierwszego stopnia na Wiśle i zakładów azotowych, a ostatnio budowa autostrady" - mówił Wojtkowski.

Energa Invest SA, która jest inwestorem zastępczym, przygotowanie oceny odziaływania na środowisko i wstępnej koncepcji projektowej zleciła firmie Ove Arup and Partners. Prace polegające na kompleksowych badaniach technicznych i inwentaryzacji środowiska trwały od połowy 2010 r.

Nowy stopień wodny powstanie poniżej zapory we Włocławku (675 km Wisły) w Siarzewie k. Nieszawy (708 km Wisły). Przy wyborze lokalizacji inwestycji brano pod uwagę sporządzoną dokumentację techniczną oraz opinie ekspertów z różnych dziedzin nauki i techniki. Na początku brano pod uwagę 20 różnych miejsc, z który wybrano cztery, a na końcu zdecydowano, że stopień powstanie w Siarzewie.

Przewiduje, że powstanie stopień wodny wraz z elektrownią wodną o mocy ok. 80 MW. Szacunkowa wartość projektu wraz towarzysząca infrastrukturą wyniesie 3,5 mld zł, z czego część energetyczna to ok. 25 proc.

d3my4di

Szefowie Grupy Energa SA podkreślali, że głównym celem inwestycji jest zabezpieczenie regionu kujawsko-pomorskiego i całego odcinka Dolnej Wisły przed katastrofą stopnia wodnego we Włocławku, a także zmniejszenie ryzyka powodziowego poniżej istniejącej zapory. Wskazywali, że produkcja energii z odnawialnych źródeł będzie dodatkową korzyścią.

Przedstawiciele inwestora nie chcieli podać możliwego harmonogramu budowy stopnia, nawet kiedy ruszy budowa. Wszystko jest uzależnione od pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Prezes Bieliński zaznaczył, że część energetyczną inwestycji sfinansuje jego firma.

Zbudowany w latach 1963 - 1970 stopień na Wiśle we Włocławku z hydroelektrownią miał być pierwszym elementem Kaskady Dolnej Wisły. Kolejne stopnie miały powstać w Wyszogrodzie, Płocku, Nieszawie lub Ciechocinku, Solcu Kujawskim, Chełmnie, Opaleniu i Tczewie. Jednak problemy gospodarcze w Polsce lat 70. i 80. spowodowały zarzucenie projektu, a po zmianach ustrojowych też brakowało pieniędzy na kolejne stopnie.

Włocławski stopień, będący pojedynczym obiektem piętrzącym, działa w bardzo niekorzystnych warunkach. Występuje tu zjawisko erozji dna rzecznego i przekraczanie dopuszczalnych poziomów wody powyżej zapory, co powoduje degradację budowli i negatywne zmiany w podłożu gruntowym. Niektórzy eksperci wskazują, że w ekstremalnej sytuacji może dość do katastrofy zapory i zalania dużych obszarów.

W 2000 r. Sejm przyjął ustawę uznającą konieczność zabezpieczenia stopnia wodnego we Włocławku poprzez budowę drugiego stopnia Nieszawa - Ciechocinek. Zakłada ona komercyjny charakter inwestycji i ograniczenie finansowania ze środków publicznych do niezbędnego minimum. W 2009 r. Energa SA i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej podpisały list inwestycyjny w sprawie drugiego stopnia na Wiśle.

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di