Trwa ładowanie...
d28mf34

WORK SERVICE S.A. - Raport roczny R 2014

WORK SERVICE S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d28mf34
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
Przychody ze sprzedaży 442 283 385 626 105 576 91 576
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) 9 747 6 520 2 327 1 548
Zysk ze sprzedaży 4 233 2 170 1 010 515
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 6 721 4 565 1 604 1 084
Zysk (strata) brutto 20 455 4 317 4 883 1 025
Zysk (strata) netto 23 517 4 600 5 614 1 092
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 451 3 972 -2 972 943
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -134 010 -92 785 -31 989 -22 034
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 138 145 96 931 32 976 23 019
Przepływy pieniężne netto, razem -8 316 8 118 -1 985 1 928
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa 637 927 400 474 149 667 96 565
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 351 106 213 606 82 375 51 506
Zobowiązania długoterminowe 90 873 84 528 21 320 20 382
Zobowiązania krótkoterminowe 256 367 127 942 60 148 30 850
Kapitał (fundusz) własny 286 822 186 868 67 293 45 059
Kapitał (fundusz) podstawowy 6 504 5 995 1 526 1 446
Kapitał (fundusz) zapasowy 256 801 176 274 60 249 42 504
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2014 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Work Service SA.pdf 2014 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Work Service SA
2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Work Service SA.pdf 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Work Service SA
2014 Oświadczenie Zarządu dotyczące audytu jednostkowe.pdf 2014 Oświadczenie Zarządu dotyczące audytu
2014 Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności jednostkowe.pdf 2014 Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności
2014 Opinia i raport z badania jednostkowego SF Work Service SA.pdf 2014 Opinia i raport z badania jednostkowego SF Work Service SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d28mf34

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-413 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 37 10 900 | | +48 71 37 10 938 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2015-03-20 Iwona Szmitkowska Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Tomasz Ślęzak Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Hubert Rozpędek Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Paul Christodoulou Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Robert Knights Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Mariola Michalska Główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d28mf34

Podziel się opinią

Share
d28mf34
d28mf34