Trwa ładowanie...
d40alhh
espi

WORK SERVICE S.A. - Zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład o ...

WORK SERVICE S.A. - Zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego Emitenta (88/2014)
Share
d40alhh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 88 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-06
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego Emitenta (dalej: "osoba zobowiązana") o dokonaniu w dniu 28 października 2014 r. przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną transakcji zbycia 135.000 akcji Work Service S.A. po cenie 16,50 PLN za akcję. Zgodnie z informacją przekazaną przez osobę zobowiązaną wskazana powyżej transakcja została dokonana za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w trybie transakcji pakietowej poza sesyjnej. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 211, poz. 1384, z 2010 r. z późn. zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
+48 71 37 10 900 +48 71 37 10 938
(telefon) (fax)
work@workservice.pl www.workservice.pl
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)
d40alhh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2014-11-06 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40alhh

Podziel się opinią

Share
d40alhh
d40alhh