Trwa ładowanie...
d3h9jud
14-02-2017 09:10

Wskaźnik C/I Banku Handlowego poprawił się do 58% w 2016 r.

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Handlowego spadł do 58% w 2016 r. wobec 62% rok wcześniej przy wzroście dochodów o 1,5% i spadku kosztów o 6% w skali roku, podał bank, prezentując wstępne dane.

d3h9jud
d3h9jud

Przychody ogółem grupy w ub. roku osiągnęły poziom 2 081,5 mln zł i były wyższe o 29,8 mln zł (tj. 1,5%) od przychodów 2015 roku przede wszystkim za sprawą rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc., podano w komunikacie.

Wynik z odsetek wzrósł o 2,8% r/r do 1 003,6 mln zł na koniec 2016 r. Marża odsetkowa netto wzrosła do 2,2% na koniec 2016 r. wobec 2,0% rok wcześniej. Wynik z prowizji spadł o 11,1% r/r do 561,2 mln zł w ub. r.

Wartość należności od klientów netto na koniec 2016 roku wyniosła 18,9 mld zł i była niższa o 0,6% w stosunku do końca 2015 roku.

"Po wyłączeniu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, wartość należności od klientów netto wzrosła o 1,2 mld zł (tj. 7%)" - czytamy dalej.

d3h9jud

Należności klientów instytucjonalnych zmniejszyły się o 0,1% w skali roku do 10,76 mld zł, zaś klientów detalicznych wzrosły o 3,9% r/r do 6,41 mld zł, przy czym najwyższą dynamikę odnotowały pożyczki niezabezpieczone (4,6% r/r).

Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości (NPL) na koniec 2016 roku wyniósł 2,9% wobec 3,2% rok wcześniej.

"Wartość zobowiązań wobec klientów na koniec 2016 roku wyniosła 33,9 mld zł i była wyższa o 2,4 mld zł (tj. 7,4%) w porównaniu do końca 2015 roku, przy czym wzrost dotyczył środków na rachunkach bieżących klientów i był wynikiem konsekwentnej strategii koncentracji na tych rachunkach. Depozyty bieżące klientów instytucjonalnych wzrosły o 1,3 mld zł, zaś klientów detalicznych o 1,2 mld zł" - czytamy w komunikacie.

W 2016 roku grupa kontynuowała politykę dyscypliny kosztowej, w wyniku której koszty działania i koszty ogólnego zarządu oraz amortyzacja uległy obniżeniu o 76,1 mln zł (tj. 6%).

d3h9jud

"W 2016 roku bank dokonał dodatkowej opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przeznaczonej na wypłatę środków gwarantowanych deponentom Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w wysokości 5,6 mln zł (wobec kwoty 63,6 mln zł przeznaczonej przez Bank na wypłatę środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w 2015 roku). Po wyłączeniu wpływu dodatkowych opłat, spadek kosztów w porównaniu do 2015 roku wyniósł 18,1 mln zł (tj. 1,5%)" - czytamy także.

Wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 58% na koniec ub. roku, co oznacza poprawę o 4 pkt proc. w skali roku.

W 2016 roku Grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 601,6 mln zł, który był niższy o 24,8 mln zł (tj. 4%) w stosunku do zysku za 2015 rok. Skonsolidowany zysk brutto za 2016 rok wyniósł 764,3 mln zł i obniżył się o 26,4 mln zł (tj. 3,3%) w porównaniu do poprzedniego roku.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)

d3h9jud
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3h9jud