Trwa ładowanie...
d1xv83x
d1xv83x

Wzrost zatrudnienia w II kw. planuje 11 proc. firm, tyle samo co spadek - Manpower

12.03. Warszawa (PAP) - Zwiększenie zatrudnienia w II kwartale 2013 r. planuje 11 proc. firm, zmniejszenie również 11 proc., zaś 75 proc. jego stabilizację - wynika z kwartalnego...
Share
d1xv83x

12.03. Warszawa (PAP) - Zwiększenie zatrudnienia w II kwartale 2013 r. planuje 11 proc. firm, zmniejszenie również 11 proc., zaś 75 proc. jego stabilizację - wynika z kwartalnego raportu Barometr Manpower. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wyniosła minus 2 proc., najniżej w historii badania.

"Pracodawcy w Polsce deklarują mieszane intencje, jeśli chodzi o plany zatrudnienia w II kwartale 2013 r. Zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 11 proc. przebadanych firm, również 11 proc. przewiduje redukcję etatów, a 75 proc. deklaruje brak zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski przed korektą sezonową osiąga 0 proc." - napisano w raporcie.

Zastosowany w raporcie parametr "prognoza netto zatrudnienia" to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale.

d1xv83x

"W ujęciu kwartalnym odnotowano wzrost prognozy uzyskanej w oparciu o deklaracje pracodawców o 6 punktów procentowych, natomiast w porównaniu do II kwartału 2012 r. prognoza obniżyła się o 6 punktów procentowych" - napisano.

"Po uwzględnieniu czynników sezonowych prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi -2 proc., osiągając najniższy poziom od czasu kiedy rozpoczęto badanie ManpowerGroup w Polsce. W porównaniu do ubiegłego kwartału prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie, zaś w ujęciu rok do roku spada o 6 punktów procentowych" - dodano.

Z raportu wynika, że w II kwartale 2013 r. w 5 z 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest ujemna, co oznacza, że więcej firm będzie zmniejszać zatrudnienie niż tworzyć nowe etaty.

"Najniższą prognozę netto zatrudnienia odnotowano w sektorze Kopalnie/Przemysł wydobywczy (-18 proc.) i Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi (-14 proc.). Kolejne branże, które uzyskały pesymistyczną prognozę netto zatrudnienia to Restauracje/Hotele (-5 proc.), a także Budownictwo i Produkcja przemysłowa (po -4 proc. dla obu)" - napisano.

d1xv83x

"W czterech sektorach prognoza netto zatrudnienia jest optymistyczna. Najwyższe prognozy netto zatrudnienia uzyskano dla branży Instytucje sektora publicznego oraz Transport/Logistyka/Komunikacja (po +8 proc. dla obu)" - dodano.

Z raportu wynika, że w porównaniu z I kwartałem 2013 r. poprawa prognozy zatrudnienia nastąpiła w 5 z 10 badanych sektorach, natomiast w ujęciu rocznym prognozy są niższe w 8 z 10 badanych branż.

"W Europie Wschodniej w ujęciu kwartalnym prognozy poprawiły się w większości krajów. Jedynym wyjątkiem jest Polska, gdzie prognoza spada już trzeci kwartał z rzędu. Nastroje polskich pracodawców w kwestii zatrudnienia są najgorsze od II kwartału 2008 r., w którym kraj ten dołączył do badania" - napisano.

Badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia na II kwartał 2013 roku dla Polski zrealizowane było na reprezentatywnej próbie 750 pracodawców, pomiędzy 17 a 29 stycznia 2013 r. (PAP)

mj/ asa/

d1xv83x

Podziel się opinią

Share
d1xv83x
d1xv83x