Trwa ładowanie...

Wzywam Naczelnika Urzędu Skarbowego...

Gdy spóźnisz się z wpłatą podatku choćby jeden dzień, fiskus z miejsca grozi pismami w stylu „wzywam podatnika do uregulowania zaległego podatku”. A co jeśli masz nadpłatę? Ile czasu skarbówka ma na jej zwrot? Jak możesz najszybciej odzyskać pieniądze?

Wzywam Naczelnika Urzędu Skarbowego...Źródło: Jupiterimages
dxes90k
dxes90k

Blisko milion osób rozliczyło się w tym roku przez internet.
- Jeżeli podatnik złożył zeznanie przez internet może liczyć na szybszy zwrot nadpłaty - mówi Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Ministerstwa Finansów.

Logiczne. Przy formularzach złożonych przez sieć urzędnik ma mniej roboty. Gdy dokumenty przychodzą pocztą, trzeba je ręcznie wprowadzić do systemu. Jednak termin zwrotu podatku będzie liczony od dnia złożenia PIT-u na poczcie, czy w urzędzie. Tylko co dalej? Ile czasu będziemy czekać na należne pieniądze?

Gdy naczelnik urzędu skarbowego wysyła ponaglające pismo do podatnika, to zawiera ono formę: „Wzywam (…)”. Gdy zwykły śmiertelnik upomni się w piśmie o zaległą nadpłatę podatku, zastosuje formułę „Uprzejmie proszę”. Ot, paradoks.

Przecież każdy obywatel ma takie samo prawo dochodzenia swoich należności. Także od urzędu skarbowego. Jeśli fiskus spóźnia się z nadpłatą, możesz wystosować pismo rozpoczynające się od słów „Wzywam Naczelnika Urzędu Skarbowego”. Pytanie tylko co byłoby pierwsze: zwrot podatku czy kontrola skarbowa - zastanawiają się internauci na jednym z forów internetowych.

dxes90k

Trzy miesiące na zwrot

Urząd skarbowy na zwrot nadpłaty ma trzy miesiące. Oznacza to, że osoby, które z rozliczeniem podatku PIT czekały do ostatniej chwili, pieniądze powinny dostać najpóźniej do 2 sierpnia.

Jeśli fiskus dopatrzy się błędów w naszym zeznaniu podatkowym i każe je skorygować – albo sam podatnik zorientuje się, że nieprawidłowo wypełnił formularz – trzymiesięczny termin zwrotu podatku będzie liczony od dnia złożenia korekty.

- Dodatkowo gdy kwota nadpłaty nie przekracza 1 tys. zł, urząd skarbowy ma prawo sam skorygować zeznanie, ale przesyła podatnikowi kopię korekty. Jeśli ten w ciągu 14 dni nie zgłosi sprzeciwu, nadpłata jest zwracana w ciągu trzech miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - dodaje Agata Szymborska-Sutton, analityk Tax Care.

W ten sposób data przekazania nadpłaty może się znacznie wydłużyć.
Tymczasem, jeśli to ty musisz dopłacić podatek, fiskus będzie wymagał wpłaty do 2 maja. Data złożeniem deklaracji nie ma tu żadnego znaczenia. A za spóźnienie naliczy karne odsetki. W tym roku to 13 proc.

dxes90k

Na szczęście i podatnicy mogą wymagać zwrotu nadpłaty powiększonej o karne odsetki, jeśli fiskus nie zmieści się w ustawowym terminie.

- Odsetki będą naliczane od dnia powstania nadpłaty aż do dnia zwrotu. Przy czym dniem powstania nadpłaty jest dzień, w którym złożyliśmy - lub wysłaliśmy pocztą - zeznanie podatkowe - dodaje Agata Szymborska-Sutton.

Czy jednak takie sytuacje mają miejsce?
- Nie sadzę, by zdarzały się sytuacje, że urząd skarbowy spóźnia się wypłatą zaległego podatku - twierdzi anonimowy pracownik skarbówki.

dxes90k

Są jednak sytuacje, w których urząd skarbowy nadpłaty nie musi zwracać, a za jej brak nie przysługują odsetki.Jeśli suma, którą masz dostać, nie przekracza 8,80 zł, czyli kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, zwrot może nastąpić wyłącznie w kasie właściwego urzędu skarbowego.

- Taki zwrot następuje wyłącznie na wniosek podatnika, a w przypadku kiedy podatnik nie wystąpi o zwrot tej nadpłaty, podlega ona z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Nadpłaty, których wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym nie podlegają oprocentowaniu - tłumaczy Mirosław Kucharczyk.

Pieniądze na konto czy do ręki?

Jeśli nadpłata przekracza 8,80 zł, należy ci się zwrot. Do wyboru masz trzy formy. Najpopularniejszą jest zwrot na rachunek bankowy. Obecnie, by otrzymać pieniądze na konto, musisz złożyć wniosek na formularzu NIP-3 (osoby nie prowadzące działalności gospodarczej i wspólnicy spółek).

dxes90k

Taki wniosek składasz raz. Urząd skarbowy uznaje, że jeśli raz podałeś numer konta, to chcesz by w następnych latach nadpłata trafiała do ciebie tą samą drogą.

Drugą możliwą formą otrzymania pieniędzy jest przekaz pocztowy na adres miejsca zamieszkania. Jednak ten wariant zmniejszy kwotę zwracanego podatku o 1 proc. i 5,20 zł, czyli o koszty przesyłki.

Jeśli nie chcesz ich ponosić, możesz odebrać pieniądze w kasie urzędu skarbowego.
- Zwroty nadpłaty w gotówce może być zrealizowany w formie przekazu pocztowego lub wypłaty z kasy urzędu skarbowego oraz, zależnie od możliwości organizacyjnych, w kasie banku lub innej instytucji, z którą urząd skarbowy zawarł odpowiednią umowę - potwierdza Mirosław Kucharczyk.

dxes90k

Urząd skarbowy jest zobowiązany dokonać stosownej wypłaty w wybranej przez ciebie formie, ale na swoich warunkach.
- Jeśli podatnik nie poda numeru swojego konta, urząd skarbowy zawiadomi o terminie odbioru nadpłaty w kasie urzędu lub wyśle ją pocztą - zaznacza Agata Szymborska-Sutton.

Zanim dostaniesz należne pieniądze, urząd skarbowy sprawdzi, czy masz zaległości podatkowych. Jeżeli takowe zostaną stwierdzone, nadpłata zostanie automatycznie zaliczona na ich poczet.

Zwrot na konto? Mamy problem

Aż 62 proc. naszych internautów dostaje zwrot podatku na konto. Jednak mało kto wie, że w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, należy o tym fakcie poinformować urząd skarbowy!

dxes90k

Zgłoszenia aktualizacyjnego, osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, dokonują na formularzu NIP-3.

Taki obowiązek dla wielu podatników jest czymś nowym.
Nasz czytelnik, pan Mirosław, twierdzi, że nie pamięta, by kiedykolwiek podawał numeru konta do zwrotu nadpłaty podatku.

- Może podałem numer rachunku przy jakiejś innej okazji. A co gdybym w międzyczasie zmienił bank? Nikt mi nie powiedział, że o zmianie konta mam poinformować fiskus na jakimś formularzu - podkreśla.

- Nieznajomość przepisów nikogo nie tłumaczy. Zwrot podatku na konto to przywilej, który przysługuje podatnikowi. Jeśli z niego korzysta, musi sam zadbać, by dane się zgadzały. To w jego interesie jest, aby w momencie zmiany numeru konta poinformować o tym urząd skarbowy - anonimowo odpowiada pracownik urzędu skarbowego. Urząd skarbowy powinien zostać poinformowany o zmianach wszystkich danych identyfikacyjnych. Dotyczy to m.in. zmiany miejsca zamieszkania.

- Gdy z jakiegoś powodu nie życzymy już sobie, by pieniądze z urzędu wpływały na konto, należy ponownie wypełnić NIP-3 – jako zgłoszenie aktualizacyjne – zaznaczając w rubryce „Osobisty rachunek bankowy” kwadrat z napisem „Rezygnacja”. Jeśli jednak decydujemy się na taki krok już po złożeniu rocznego zeznania podatkowego, przed złożeniem NIP-3 powinniśmy najpierw sprawdzić, czy pieniądze nie zostały już do nas wysłane. A składając formularz poprosić, by uwzględniono zmiany dotyczące zwrotu nadpłaty przy rozliczeniu złożonego już wcześniej zeznania rocznego - tłumaczy Agata Szymborska-Sutton.

| *Formy zwrotu podatku (udział procentowy dokonanych zwrotów z zeznań rocznych, dane z 2010 r.) * US III Warszawa Śródmieście Na konto - 60% Pocztą - 39% W kasie US - 1% US Otwock na konto podatnika przelewem - 72% przekazem pocztowym - 27% w kasie US - 1% Urząd Skarbowy w Sierpcu na konto podatnika przelewem - 47% przekazem pocztowym 43% w kasie US 10% Źródło: Izba Skarbowa w Warszawie |
| --- |

(fot. WP)
Źródło: (fot. WP)

Jan Kaliński Wirtualna Polska

dxes90k
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dxes90k