Trwa ładowanie...
ds5tt4a
ds5tt4a
espi

XSYSTEM - Odmowa wpisu nowego członka Rady Nadzorczej (12/2014) - EBI

XSYSTEM - Odmowa wpisu nowego członka Rady Nadzorczej (12/2014)
Share
ds5tt4a
NEW CONNECT
Raport EBI nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Odmowa wpisu nowego członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd XSystem S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą w Łodzi informuje, iż decyzją Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi , oddalone zostało żądanie Spółki dotyczące wpisu danych nowego członka Rady Nadzorczej p. Marka Murawskiego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Anna Bednarek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds5tt4a

Podziel się opinią

Share
ds5tt4a
ds5tt4a