Trwa ładowanie...
dc90pme
espi

YAWAL S.A. - RB 2/2011 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez YAWAL S.A. ...

YAWAL S.A. - RB 2/2011 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez YAWAL S.A. w 2010 roku (2/2011)
Share
dc90pme
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
YAWAL S.A.
Temat
RB 2/2011 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez YAWAL S.A. w 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd YAWAL S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych, określonych w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanychdo publicznej wiadomości w 2010 roku. Wymienione w wykazie informacje znajdują się w siedzibie Spółki w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36 oraz dostępne są na stronie www.yawal.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie"
Załączniki
Plik Opis
Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2010 roku.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
YAWAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-284 Herby
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lublinicka 36
(ulica) (numer)
034 3528800 034 3574142
(telefon) (fax)
yawal@yawal.com www.yawal.com
(e-mail) (www)
573-010-60-96 150260970
(NIP) (REGON)
dc90pme

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Edmund Mzyk Prezes Zarządu
2011-01-28 Andrzej Kaszczyński Wiceprezes Zarządu
2011-01-28 Janusz Paliga Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc90pme

Podziel się opinią

Share
dc90pme
dc90pme