Trwa ładowanie...
d1spye5

YAWAL S.A. - RB 2/2011 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez YAWAL S.A. ...

YAWAL S.A. - RB 2/2011 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez YAWAL S.A. w 2010 roku (2/2011)

Share
d1spye5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
YAWAL S.A.
Temat
RB 2/2011 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez YAWAL S.A. w 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd YAWAL S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych, określonych w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanychdo publicznej wiadomości w 2010 roku. Wymienione w wykazie informacje znajdują się w siedzibie Spółki w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36 oraz dostępne są na stronie www.yawal.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie"
Załączniki
Plik Opis
Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2010 roku.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1spye5

| | | YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | YAWAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-284 | | Herby | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Lublinicka | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 3528800 | | 034 3574142 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | yawal@yawal.com | | www.yawal.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 573-010-60-96 | | 150260970 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Edmund Mzyk Prezes Zarządu
2011-01-28 Andrzej Kaszczyński Wiceprezes Zarządu
2011-01-28 Janusz Paliga Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1spye5

Podziel się opinią

Share
d1spye5
d1spye5