Trwa ładowanie...
d3uj54m

ZASTAL SA - Wypowiedzenie znaczącej umowy zawartej przez Emitenta (12/2011)

ZASTAL SA - Wypowiedzenie znaczącej umowy zawartej przez Emitenta (12/2011)

Share
d3uj54m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZASTAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie znaczącej umowy zawartej przez Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 5, ust. 1, pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacjibieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarównoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że w dniu 27.01.2011 roku do Spółki wpłynęło wypowiedzenie umowy dzierżawy przez Tabor Szynowy Opole S.A. (Dzierżawca)Tabor Szynowy Opole S.A. wypowiedział umowę dzierżawy nieruchomości położonych w Zielonej Górze zawartą w dniu 12.04.2005 roku pomiędzy Dzierżawcą, a Zastal SA. Umowa została wypowiedziana z zachowaniem 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2012 roku.Dzierżawca jako przyczynę rozwiązania umowy podał trudności rynkowe związane z nasilającą się konkurencją w swojej branży, w tym zapowiedź Wiceministra Gospodarki o uruchomieniu do końca marca br. polsko-chińskiej montowni wagonów w Szczecinie.W przypadku
zmiany sytuacji rynkowej Dzierżawca dopuszcza możliwość cofnięcia wypowiedzenia.Przychody ze sprzedaży dla Dzierżawcy stanowią 43 % przychodów ze sprzedaży Zastal SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uj54m

| | | ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZASTAL SA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 65-119 | | Zielona Góra | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sulechowska | | 4 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 068 3284214 | | 068 3284213 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@zastal.pl | | www.zastal.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9290093806 | | 006104350 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Jadwiga Przyszczypkowska Prezes Zarządu Jadwiga Przyszczypkowska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uj54m

Podziel się opinią

Share
d3uj54m
d3uj54m