Trwa ładowanie...
dvkg047
espi

ZASTAL SA - Wypowiedzenie znaczącej umowy zawartej przez Emitenta (12/2011)

ZASTAL SA - Wypowiedzenie znaczącej umowy zawartej przez Emitenta (12/2011)
Share
dvkg047

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZASTAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie znaczącej umowy zawartej przez Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 5, ust. 1, pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacjibieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarównoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że w dniu 27.01.2011 roku do Spółki wpłynęło wypowiedzenie umowy dzierżawy przez Tabor Szynowy Opole S.A. (Dzierżawca)Tabor Szynowy Opole S.A. wypowiedział umowę dzierżawy nieruchomości położonych w Zielonej Górze zawartą w dniu 12.04.2005 roku pomiędzy Dzierżawcą, a Zastal SA. Umowa została wypowiedziana z zachowaniem 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2012 roku.Dzierżawca jako przyczynę rozwiązania umowy podał trudności rynkowe związane z nasilającą się konkurencją w swojej branży, w tym zapowiedź Wiceministra Gospodarki o uruchomieniu do końca marca br. polsko-chińskiej montowni wagonów w Szczecinie.W przypadku
zmiany sytuacji rynkowej Dzierżawca dopuszcza możliwość cofnięcia wypowiedzenia.Przychody ze sprzedaży dla Dzierżawcy stanowią 43 % przychodów ze sprzedaży Zastal SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZASTAL SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-119 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sulechowska 4 a
(ulica) (numer)
068 3284214 068 3284213
(telefon) (fax)
sekretariat@zastal.pl www.zastal.pl
(e-mail) (www)
9290093806 006104350
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Jadwiga Przyszczypkowska Prezes Zarządu Jadwiga Przyszczypkowska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvkg047

Podziel się opinią

Share
dvkg047
dvkg047