Trwa ładowanie...
d3ni1wj

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 1,07% kw/kw w IV kw.

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Banki udzieliły łącznie 41,9 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 9,78 mld zł w IV kwartale ub.r. W porównaniu do poprzedniego kwartału oznacza to wzrost wartości nowo udzielonych kredytów hipotecznych o 1,07%, natomiast ich liczby - spadek o 1,67%, wynika z raportu AMRON-SARFIN. 

Share
d3ni1wj

"Pomimo historycznie niskich stóp procentowych akcja kredytowa finansowania rynku mieszkaniowego okazała się - zgodnie z naszymi prognozami sprzed roku - słabsza niż w roku 2015. W całym 2016 roku banki udzieliły 178 409 nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 39,496 mld zł, co oznacza spadek o 1,61% w ujęciu ilościowym i nieznaczny wzrost o 0,45% w ujęciu wartościowym w porównaniu do wyników roku 2015. Rozwojowi rynku kredytowego nie sprzyjały również działania rządu. Przyjęta w styczniu 2016 roku ustawa o podatku bankowym skutkowała wzrostem opłat bankowych oraz marży kredytu hipotecznego, co przełożyło się na słabszą akcję kredytowania" - powiedział prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, szef centrum AMRON-SARFIN Jacek Furga, cytowany w komunikacie.
W IV kwartale 2016 banki udzieliły 41 921 nowych kredytów (mniej o 1,67% w porównaniu do III kwartału 2016 roku) o wartości 9,780 mld zł (więcej o 1,07%).

Wartość zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych w IV kw. ub. roku wzrosła o 7,473 mld zł, czyli 1,94% w skali kwartału i na koniec roku wyniosła 393,367 mld zł. W porównaniu do wyniku notowanego na koniec 2015 roku jest to więcej o 5,16% (nominalnie 19,285 mld zł).

Na koniec 2016 roku łączna liczba czynnych umów kredytowych wyniosła 2 057 170, czyli więcej o 0,88% (nominalnie o 17 868 umów) w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2016 roku. W ujęciu rocznym portfel kredytów mieszkaniowych powiększył się o 62 493 umowy (3,13%).

d3ni1wj

W całym 2016 roku w zakresie budownictwa mieszkaniowego padł nowy rekord. W Polsce wybudowano 162 727 nowych mieszkań, czyli o 10% więcej niż w roku 2015. Rozpoczęto też budowę 173 932 lokali (o 3% więcej w porównaniu do roku poprzedniego) i wydano pozwolenia na budowę kolejnych 211 565 mieszkań (więcej o 12%). Są to najlepsze wyniki od 2008 roku.
"Rok 2017 będzie kolejnym rokiem nieznacznych spadków na rynku mieszkaniowym, co nie oznacza utrudnień w dostępności kredytów. W tym roku zaczął obowiązywać ostatni poziom wymaganego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Rekomendacji S wkładu własnego w wysokości 20% wartości nabywanego mieszkania, jednak formalnie większość banków już wcześniej wprowadziła ten wymóg, oferując jednocześnie ubezpieczenie zbyt niskiego wkładu własnego lub przyjmując inne zabezpieczenia. Można więc stwierdzić, że wymagania wobec kredytobiorcy nieznacznie wzrosną ale będzie można im zaradzić" - powiedział prezes Związku Banków Polskich, (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

W IV kwartale 2016 roku zanotowano niewielki spadek średniej jednostkowej ceny transakcyjnej w aglomeracji katowickiej i w Warszawie, odpowiednio o 133 i 124 zł/m2 w porównaniu do poprzedniego kwartału. W Białymstoku i Wrocławiu średnia cena nie uległa zmianie, natomiast w pozostałych miastach doszło do niewielkich wzrostów przeciętnej ceny 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania - największy zanotowano w Łodzi i Krakowie, odpowiednio o 184 i 182 zł/m2.

W 2016 roku w najlepszej sytuacji pod względem dostępności mieszkaniowej byli mieszkańcy aglomeracji katowickiej, którzy za przeciętną miesięczną pensję mogli kupić 1,05 m2. Był to jedyny ośrodek miejski, gdzie stosunek przeciętnego wynagrodzenia do średniej ceny transakcyjnej przekroczył 1. W Warszawie za średnie wynagrodzenie kupujący byli w stanie nabyć 0,55 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, a w Krakowie - zaledwie 0,53 m2, podano także w raporcie.
(ISBnews)

d3ni1wj

Podziel się opinią

Share
d3ni1wj
d3ni1wj