Trwa ładowanie...
d3vl4sn
d3vl4sn
espi

ZETKAMA SA - umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z Tauron sprzedaż sp. z o.o. (9/2013)

ZETKAMA SA - umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z Tauron sprzedaż sp. z o.o. (9/2013)
Share
d3vl4sn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZETKAMA SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z Tauron sprzedaż sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZETKAMA S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej Śrubena Unia S.A., że spółka Śrubena Unia S.A. zawarła kolejną umowę z tym samym podmiotem tj. Tauron sprzedaż sp. z o.o. w wyniku czego łączna wartość umów zawartych z tym podmiotem w ostatnich 12 miesiącach wyniosła 9 658 528,68 zł, która to wartość przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta. Umową o największej wartości jest umowa z dnia 13 czerwca 2013r. o dostawę energii elektrycznej, zawarta z Tauron sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30 -417, ul Łagiewnicka 60, na kwotę 534 916,25 zł. Mając na względzie, że suma wartości umów zawartych przez Spółkę zależną emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy z Tauron sprzedaż sp. z o.o.
przekroczyła próg 10% kapitałów własnych emitenta, umowy te spełniają kryterium uznania ich za umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 powołanego wyżej Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZETKAMA Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ZETKAMA SA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
57410 Ścinawka Średnia
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 12
(ulica) (numer)
074 8652100 074 8652101
(telefon) (fax)
biuro.zarzadu@zetkama.com.pl www.zetkama.com.pl
(e-mail) (www)
8830000482 890501767
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Leszek Jurasz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vl4sn

Podziel się opinią

Share
d3vl4sn
d3vl4sn