Trwa ładowanie...
d3zg82a
espi
07-03-2013 10:55

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Informacja o łącznej wartości zawartych umów oraz złożonych zamówień pomiędzy...

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Informacja o łącznej wartości zawartych umów oraz złożonych zamówień pomiędzy Greek Trade Sp. z o.o. a spółkami z Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów (3/2013)

Share
d3zg82a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o łącznej wartości zawartych umów oraz złożonych zamówień pomiędzy Greek Trade Sp. z o.o. a spółkami z Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPC Otmuchów (Emitent) informuje, iż w dniu 6 marca 2013 r. spółka zależna Emitenta ? Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A. (PWC Odra, Zamawiający), zawarła z Greek Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (Greek Trade) umowę kupna-sprzedaży miazgi sezamowej (Umowa). W związku z zawarciem Umowy łączna wartość zawartych umów oraz zamówień złożonych przez spółki z Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów do Greek Trade w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 14,78 mln zł. Umową o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie jest Umowa na dostawę miazgi sezamowej, o której mowa powyżej. Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Greek Trade na rzecz PWC Odra miazgi sezamowej (mielone ziarno sezamu) w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2013 roku. Wartość przedmiotu Umowy wynosi ok. 1,20 mln euro, co po przeliczeniu według średniego kursu NBP na dzień 6 marca 2013 r. odpowiada kwocie ok. 4,94 mln zł. Dostawy miazgi sezamowej realizowane będą w oparciu o formułę dostaw DDP (Delivered Duty Paid) na podstawie
odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego. Umowa nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Jako kryterium uznania łącznej wartości umów oraz zamówień za znaczące przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zg82a

| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 48-385 | | Otmuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nyska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 431 50 83 | | (77) 431 50 85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zpcotmuchow@zpcotmuchow.com.pl | | www.zpcotmuchow.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7530012546 | | 531258977 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 BERNARD WĘGIEREK PREZES ZARZĄDU Bernard Węgierek
2013-03-07 MARIUSZ POPEK WICEPREZES ZARZĄDU Mariusz Popek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zg82a
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3zg82a
d3zg82a