Trwa ładowanie...
d2i4kzv
espi

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 paździ...

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 października 2011 roku. (24/2011)

Share
d2i4kzv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-25
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 października 2011 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Z.P.C. "OTMUCHÓW" S.A. (Spółka, Emitent) z siedzibą w Otmuchowie przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 października 2011 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?].
Załączniki
Plik Opis
UCHWAŁY PO NWZA 24 10 2011 - Otmuchow.pdf Uchwały NWZA ZPC OTMUCHÓW S.A. z dnia 24 października 2011r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2i4kzv

| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 48-385 | | Otmuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nyska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 431 50 83 | | (77) 431 50 85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zpc@zpcotmuchow.com.pl | | www.zpcotmuchow.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7530012546 | | 531258977 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-25 BERNARD WĘGIEREK PREZES ZARZĄDU Bernard Węgierek
2011-10-25 MARIUSZ POPEK WICEPREZES ZARZĄDU Mariusz Popek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2i4kzv

Podziel się opinią

Share
d2i4kzv
d2i4kzv