Trwa ładowanie...
d3b7uo7
espi

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki ZPC OTMUCHÓW S.A. (26/2011)

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki ZPC OTMUCHÓW S.A. (26/2011)

Share
d3b7uo7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki ZPC OTMUCHÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.P.C. "Otmuchów" S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) w dniu 24 października 2011 roku, na mocy uchwały nr 10/10/2011, odwołało z tym samym dniem Pana Marcina Marczuka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. NWZ nie wskazało przyczyny odwołania w/w osoby. Jednocześnie NWZ na podstawie uchwały nr 11/10/2011 z dnia 24 października 2011 roku powołano z tym samym dniem Pana Jakuba Bartkiewicza na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki. Poniżej zaprezentowano życiorys Pana Jakuba Bartkiewicza: Pan Jakub Bartkiewicz posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu transakcji kupna i sprzedaży przedsiębiorstw, zdobyte zarówno w firmach konsultingowych, jak i firmach inwestycyjnych. Ponadto posiada doświadczenie w restrukturyzacji i zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwami, zdobyte podczas pełnienia funkcji członka zarządu przedsiębiorstw z różnych branż. Wykształcenie: 2002 - Ministerstwo Skarbu Państwa, Polska, Kurs dla syndyków i likwidatorów
przedsiębiorstw 1998 - London Securities & Investment Institute, Londyn - Kurs i egzamin "Interpretation of Financial Statements" 1997-1999 - PricewaterhouseCoopers, Londyn, Genua, Szereg szkoleń merytorycznych, m.in.: Wycena przedsiębiorstw, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Modelowanie finansowe dla przedsiębiorstw i transakcji inwestycyjnych, Sztuka negocjacji, prezentacji i inne soft skills 1995-1996 - Fundacja Centrum Prywatyzacji, Warszawa, Kurs dla Doradców Inwestycyjnych, Kurs dla Dyrektorów Finansowych 1992-1997 - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Magister, Finanse i Bankowość Licencjat, Finanse i Bankowość Doświadczenie zawodowe: 2009- obecnie - Dom Inwestycyjny Investors S.A., Prezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za inwestycje funduszu Investor Private Equity FIZ oraz za nadzór nad projektami doradczymi. 2000-obecnie - FAS Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający prywatnej firmy konsultingowej, specjalizujący się w transakcjach przejęć, sprzedaży i fuzji
przedsiębiorstw, oraz restrukturyzacji operacyjnej i finansowej. 2001-2003 - Genesis Sp. z o.o. Millennium Communications S.A., Wiceprezes, Dyrektor Finansowy - Dyrektor finansowy grupy przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, odpowiedzialny za restrukturyzację, pozyskiwanie fiannsowania i pozyskanie potencjalnych inwestorów do grupy. 2000-2002 - ABC Investment Sp. z o.o., Prezes Zarządu - Spółka inwestycyjna ? nadzór nad inwestycjami 1999-2001 - Kouri Capital Poland Ltd., Sp. z o.o., Dyrektor Inwestycyjny - Doradztwo przy transakcjach przejęcia, sprzedaży i restrukturyzacji przedsiębiorstw, współpraca przy inwestycjach i dezinwestycjach z Warsaw Equity Holding 1999 - Bank Handlowy w Warszawie S.A., Dyrektor d.s. Transakcji - Departament Finansowania Przedsiębiorstw, praca przy transakcjach M&A, strukturyzacja finansowania transakcji 1997-1999 - PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (dawniej Price Waterhouse Sp. z o.o), Consutlant / Senior Consultant - Praca w departamencie Coporate Finance ? doradztwo przy
fuzjach, pzejęciach przedsiębiorstw, restrukturyzacji, wycen i opracowywaniu strategii 1996-1997 - Środkowoeuropejskie Centrum Ratingu i Analiz S.A. (obecnie Fitch Polska S.A.), Analityk - Analizy ryzyka branż i przedsiębiorstw, oceny zdolności kredytowej 1995-1996 - Związek Banków Polskich, Specjalista - Członek zespołu odpowiedzialnego za stworzenie agencji ratingowej w Polsce Pan Jakub Bartkiewicz pełnił również funkcje w organach następujących spółek: - FAS Polska Sp. z o.o., prezes zarządu, od 2003, - Genesis Sp. z o.o., wiceprezes zarządu, od 2001 do 2003, - Clic Car Corporation Sp. z o.o., wiceprezes zarządu, 2004, - Premium Internet S.A, członek rady nadzorczej, od 2003 do 2004, - Care Sp. z o.o., wiceprezes zarządu, od 2007 do 2008, - Travelplanet.pl S.A., członek rady nadzorczej, od 2007 do 2008, - DahliaMatic Sp. z o.o., członek rady nadzorczej, od 2008, - Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., członek rady nadzorczej, od 2009, - CB S.A., przewodniczący rady nadzorczej, od 2007, - Dom
Inwestycyjny Investors S.A., prezes zarządu, od 2009, - 4fun Media S.A., członek rady nadzorczej, od 2009, - WB Electronics S.A., członek rady nadzorczej, od marca 2011 r. Pozostałe informacje Pan Jakub Bartkiewicz był również wykładowcą podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek International Historical Society Who is Who. Posiada uprawnienia syndyka i likwidatora przedsiębiorstw. Pan Jakub Bartkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi innej, niż wskazana powyżej działalności, w tym takiej, która mogłaby być uznana za konkurencyjną wobec Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b7uo7

| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 48-385 | | Otmuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nyska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 431 50 83 | | (77) 431 50 85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zpc@zpcotmuchow.com.pl | | www.zpcotmuchow.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7530012546 | | 531258977 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-25 BERNARD WĘGIEREK Prezes Zarządu Bernard Węgierek
2011-10-25 MARIUSZ POPEK Wiceprezes Zarządu Mariusz Popek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b7uo7

Podziel się opinią

Share
d3b7uo7
d3b7uo7