Trwa ładowanie...
d2li6jv
d2li6jv
espi

ZPUE - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (33/2013)

ZPUE - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (33/2013)
Share
d2li6jv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-28
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 28 października 2013 r. otrzymała od jednego z Członków Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie, złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wskazujące na okoliczność zbycia przez tego członka organu nadzoru w dniu 23 października 2013 r. 200 sztuk akcji Spółki po średniej cenie jednostkowej 464,68 zł., tj. za łączną kwotę 92 936,00 zł. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)
d2li6jv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2013-10-28 Iwona Dobosz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2li6jv

Podziel się opinią

Share
d2li6jv
d2li6jv