Trwa ładowanie...
d2ymwt9
d2ymwt9
espi

ZPUE - Opinia biegłego z badania planu połączenia (28/2013)

ZPUE - Opinia biegłego z badania planu połączenia (28/2013)
Share
d2ymwt9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-24
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Opinia biegłego z badania planu połączenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2013 z dnia 1 października 2013 r. niniejszym przekazuje, sporządzoną zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pisemną opinię niezależnego biegłego sądowego z badania Planu połączenia ZPUE S.A. (spółka przejmująca) oraz ZPUE Pro Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Opinia biegłego stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Opinia biegłego z badania Planu połączenia ZPUE S.A. oraz ZPUE Pro sp. z o.o..pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
board@zpue.pl zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)
d2ymwt9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Andrzej Grzybek Prezes Zarządu
2013-10-24 Iwona Dobosz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ymwt9

Podziel się opinią

Share
d2ymwt9
d2ymwt9