Trwa ładowanie...
d3ll2xn
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Raport roczny R 2013

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d3ll2xn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 36.595 37.878 8.690 9.076
ZYSK ( STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1.207 351 287 84
ZYSK ( STRATA) BRUTTO 4.596 7.599 1.091 1.821
ZYSK ( STRATA) NETTO 3.962 6.154 941 1.475
AKTYWA RAZEM 37.843 32.456 9.125 7.939
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 14.345 14.720 3.459 3.600
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 0 0 0 0
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 9.455 10.637 2.280 2.602
KAPITAŁ WŁASNY 23.498 17.736 5.666 4.338
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 3.770 3.521 909 861
LICZBA AKCJI W SZTUKACH 37.700.500 35.212.500 9.090.471 8.613.204
ROZWODNIONA LICZBA AKCJI W SZTUKACH 37.700.500 35.212.500 9.090.471 8.613.204
ZYSK ( STRATA) NETTO NA AKCJĘ ZWYKŁĄ ( ZŁ. /EURO) 0,11 0,17 0,11 0,17
ROZWODNIONY ZYSK ( STRATA) NETTO NA AKCJĘ ZWYKŁĄ ( ZŁ. /EURO) 0,11 0,17 0,11 0,17
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA AKCJĘ ( ZŁ. /EURO) 0,62 0,50 0,62 0,50
ROZWODNIONA WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA AKCJĘ ( ZŁ./EURO) 0,62 0,50 0,62 0,50
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowy Raport Roczny 2013.pdf JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2013r.
Sprawozdanie Zarzadu 31.12.2013.pdf JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2013r.
Opinia i Raport Jednostkowe 2013.pdf OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA
List Prezesa Zarzadu.pdf LIST PREZESA ZARZĄDU
Oswiadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok 2013 doc.pdf OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ll2xn

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 89-600 | | Chojnice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 52 396 57 10 | | 52 397 31 63 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@zremb-ch.com.pl | | www.zremb-ch.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 555 156 49 13 | | 091343195 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2014-03-21 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Elżbieta Śliwińska Specjalista ds finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ll2xn

Podziel się opinią

Share
d3ll2xn
d3ll2xn