Trwa ładowanie...
d25bkpx

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 12% w kapitale zakładowym Spółki. (14/2...

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 12% w kapitale zakładowym Spółki. (14/2013)

Share
d25bkpx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu progu 12% w kapitale zakładowym Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent) informuje, że w dniu 07 lutego 2013r. otrzymał informację od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Krzysztofa Kosiorka- Sobolewskiego o następującej treści: " Działając w imieniu własnym, ja niżej podpisany Krzysztof Kosiorek - Sobolewski, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 12 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Zakład Budowy Maszyn ZREMB ? Chojnice SA z siedzibą w Chojnicach ("Spółka"). Przekroczenie progu 12 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku nabycia w dniu 04 lutego 2013 r. 62.618 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemnaście) na rynku regulowanym (GPW w Warszawie) akcji Spółki ("Transakcja"). Przed Transakcją posiadałem 4.183.382 (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy
tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki, reprezentujących 11,88 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do takiej samej liczby głosów, stanowiących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po Transakcji posiadam 4.246.000 (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji Spółki, reprezentujące 12,06 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do takiej samej liczby głosów, stanowiących taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W ciągu najbliższych 12 miesięcy rozważam zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów Spółki Informuję również, iż nie posiadam podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki oraz, iż nie zawierałem żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. " | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25bkpx

| | | ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 89-600 | | Chojnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 52 396 57 10 | | 52 397 31 63 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@zremb-ch.com.pl | | www.zremb-ch.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 555 156 49 13 | | 091343195 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2013-02-07 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25bkpx

Podziel się opinią

Share
d25bkpx
d25bkpx