Trwa ładowanie...
d42e408
espi

ZUE S.A. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (4/2013)

ZUE S.A. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (4/2013)

Share
d42e408

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, powziął informację o wyborze w dniu 31 stycznia 2013 roku przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający"), oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, podmiot zależny od Spółki ("PRK") jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie ? Dąbrowa Górnicza Ząbkowice ? Jaworzno Szczakowo". Spółka poinformowała o złożeniu oferty z najniższą ceną przez PRK na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 24/2012 z dnia 30 października 2012 roku. Wartość brutto złożonej przez PRK oferty: 439 547 880 PLN Wartość netto złożonej przez PRK oferty: 357 356 000 PLN Termin realizacji zadania: 728 dni Zgodnie z Ustawą prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zmianami), pozostali uczestnicy przetargu mają prawo do odwołania w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Jeżeli pozostali uczestnicy przetargu nie wniosą odwołania do wyboru oferty PRK w terminie przewidzianym przepisami prawa, które następnie zostałoby uwzględnione przez właściwy organ, zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy, Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42e408

| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-048 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kazimierza Czapińskiego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12269-35-89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42e408

Podziel się opinią

Share
d42e408
d42e408