Trwa ładowanie...
d3u9rnh

ZUE S.A. - Informacja o wyborze oferty (7/2011)

ZUE S.A. - Informacja o wyborze oferty (7/2011)

Share
d3u9rnh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wyborze oferty | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), informuje, iż w dniu 28 stycznia 2011 roku, Przedsiębiorstwo RobótKomunikacyjnych w Krakowie S.A. ("PRK S.A."), podmiot zależny od Emitenta, został poinformowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach o wyborze oferty złożonej przez PRK S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym nr 08/10/2010/PI pn.: "Wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn. Szybka Kolej Regionalna Tychy?Dąbrowa Górnicza Etap I Tychy Miasto?Katowice".Wartość brutto oferty złożonej przez PRK S.A.: 33 871 487,08 PLNTermin realizacji przedmiotu oferty: 31 maja 2012 rokuZgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, pozostali uczestnicy przetargu mają prawo do odwołania w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.Jeżeli pozostali uczestnicy przetargu nie wniosą odwołania do wyboru oferty PRK S.A., zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania
określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy, przez PRK S.A., Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u9rnh

| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-443 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jugowicka | | 6A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12269-35-89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u9rnh

Podziel się opinią

Share
d3u9rnh
d3u9rnh