Trwa ładowanie...
d2twco2

ZUE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 5 / 2011?Informacja o zawarciu znaczącej umowy, z dnia 27...

ZUE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 5 / 2011?Informacja o zawarciu znaczącej umowy, z dnia 27 stycznia 2011 roku (6/2011)

Share
d2twco2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 5 / 2011?Informacja o zawarciu znaczącej umowy, z dnia 27 stycznia 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, dokonuje niniejszym korekty raportu bieżącego nr 5 / 2011?Informacja o zawarciu znaczącej umowy, z dnia 27 stycznia 2011 r. ("Raport"), w którym omyłkowo został podany błędny termin realizacji Kontraktu.Było:"Termin realizacji: 27 lipca 2011 r."Winno być:"Termin realizacji: 30 lipca 2011 r."Dodatkowo jako uzupełnienie Raportu przekazuję się informację o kryterium uznania umowy za znaczącą:"Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych ZUE S.A."Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2twco2

| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-443 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jugowicka | | 6A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12269-35-89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2twco2

Podziel się opinią

Share
d2twco2
d2twco2