Trwa ładowanie...
d22ojhe
espi

ZUE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 5 / 2011?Informacja o zawarciu znaczącej umowy, z dnia 27...

ZUE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 5 / 2011?Informacja o zawarciu znaczącej umowy, z dnia 27 stycznia 2011 roku (6/2011)
Share
d22ojhe
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 5 / 2011?Informacja o zawarciu znaczącej umowy, z dnia 27 stycznia 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, dokonuje niniejszym korekty raportu bieżącego nr 5 / 2011?Informacja o zawarciu znaczącej umowy, z dnia 27 stycznia 2011 r. ("Raport"), w którym omyłkowo został podany błędny termin realizacji Kontraktu.Było:"Termin realizacji: 27 lipca 2011 r."Winno być:"Termin realizacji: 30 lipca 2011 r."Dodatkowo jako uzupełnienie Raportu przekazuję się informację o kryterium uznania umowy za znaczącą:"Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych ZUE S.A."Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-443 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jugowicka 6A
(ulica) (numer)
+48 12 266-39-39 + 48 12269-35-89
(telefon) (fax)
zue@zue.krakow.pl www.grupazue.pl
(e-mail) (www)
6792740329 356578200
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22ojhe

Podziel się opinią

Share
d22ojhe
d22ojhe