Trwa ładowanie...
d3b29l0
d3b29l0
espi

ZUE S.A. - Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych (4/2012)

ZUE S.A. - Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych (4/2012)
Share
d3b29l0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-16
Skrócona nazwa emitenta
ZUE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ZUE S.A. ("Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 15.02.2012 r. wraz z podmiotem zależnym od Spółki, Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. podpisał aneks do umowy z dnia 29.04.2010 r. (z późn. zm.) o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych ("Umowa") z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie ("PZU"). Aneks wprowadza następujące zmiany: Maksymalny limit zaangażowania w zakresie udzielonych przez PZU gwarancji został podwyższony z 79 700 000 PLN do 120 000 000 PLN. Maksymalny limit zaangażowania obowiązuje do dnia 31 grudnia 2012 r. Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian. Spółka informowała o wcześniejszym podwyższeniu limitu zaangażowania, w raporcie bieżącym nr 14/2010 z dnia 26 października 2010 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-443 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jugowicka 6A
(ulica) (numer)
+48 12 266-39-39 + 48 12269-35-89
(telefon) (fax)
zue@zue.krakow.pl www.grupazue.pl
(e-mail) (www)
6792740329 356578200
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b29l0

Podziel się opinią

Share
d3b29l0
d3b29l0