Trwa ładowanie...
d368ltk
espi

ZWG S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 5% ...

ZWG S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 5% (13/2014)

Share
d368ltk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
ZWG S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ZWG S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 6 listopada 2014 roku otrzymał zawiadomienia od pana Zdzisława Gdańca, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej, informujące, że pan Zdzisław Gdaniec po dokonaniu transakcji zawartych podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 06.11.2014 r. posiada łącznie 1 455 288 sztuk akcji dających prawo do 1 455 288 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,18 % ogólnej ilości głosów i 5,18% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Przed transakcją nabycia 146 500 sztuk akcji dokonanej w dniu 6.11.2014 roku p. Zdzisław Gdaniec posiadał 1 308 788 sztuk akcji co stanowiło 4,66 % ogólnej ilości głosów i 4,66% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. P. Zdzisław Gdaniec poinformował również, iż nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d368ltk

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZWG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZWG S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-721 | | Iwiny | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Iwiny | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 75 732 36 77 | | + 48 75 738 93 81 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zwgiwiny@zwg.com.pl | | www.zwg.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 612-178-99-23 | | 020475302 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2014-11-07 Edward Brzózko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d368ltk

Podziel się opinią

Share
d368ltk
d368ltk