Trwa ładowanie...
d2azpsg
espi

ZWG S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania (11/2014)

ZWG S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania (11/2014)
Share
d2azpsg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZWG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZWG S.A. (dalej ?Emitent?; ?ZWG?) informuje, iż w dniu 18 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienia od cypryjskiej spółki Falenta Investments Limited z siedzibą w Larnace (dalej ?Falenta Investments?), w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej, oraz od Pana Marka Falenty, działającego jako podmiot dominujący wobec spółki Falenta Investments Limited, informujące, że Falenta Investments Limited, rozporządziła łącznie 8.700.620 sztukami akcji ZWG w wykonaniu następujących transakcji (dalej łącznie ?Transakcje?), przeprowadzonych poza rynkiem regulowanym, dokonanych na podstawie: (1) umowy sprzedaży 990.455 sztuk akcji ZWG z dnia 14 lipca 2014 roku oraz (2) umów przewłaszczenia 7.710.165 sztuk akcji ZWG z dnia 15 lipca 2014 i 16 lipca 2014 Przed dokonaniem Transakcji, Falenta Investments posiadała bezpośrednio 8.701.130 sztuk akcji ZWG, co stanowiło 30,99% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawniało do 8.701.130 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 30,99% ogólnej liczby głosów.
Po dokonaniu Transakcji Falenta Investments posiada bezpośrednio 510 sztuk akcji ZWG, co stanowi 0,002% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawnia do 510 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 0,002% ogólnej liczby głosów. Falenta Investments Limited poinformowała także, że podmiotem zależnym od Falenta Investments jest Fregate sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna, która posiada obecnie 990.455 sztuk akcji ZWG co stanowi 3,53% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawnia do 990.455 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 3,53% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu Transakcji Falenta Investments razem z Fregate sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna posiada 990.965 sztuk akcji ZWG, co stanowi 3,53% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawnia do 990.965 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 3,53% ogólnej liczby głosów oraz, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej. Przed dokonaniem
Transakcji Marek Falenta posiadał bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez Falenta Investments) 8.772.650 sztuk akcji ZWG, co stanowiło 31,24% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawniało do 8.772.650 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 31,24% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu Transakcji Marek Falenta posiada bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez Falenta Investments oraz Fregate sp z o.o.) 1.062.485 sztuk akcji ZWG, co stanowi 3,78% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawnia do 1.062.485 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 3,78% ogólnej liczby głosów. Pan Marek Falenta poinformował także, że podmiotami od niego zależnymi są: (1) Falenta Investments, która posiada obecnie bezpośrednio 510 sztuk akcji ZWG, co stanowi 0,002% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawnia do 510 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 0,002% ogólnej liczby głosów; oraz (2) Fregate sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna, która posiada obecnie bezpośrednio 990.455 sztuk
akcji ZWG co stanowi 3,53% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawnia do 990.455 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 3,53% ogólnej liczby głosów oraz, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2azpsg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-19 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2014-07-19 Edward Brzózko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2azpsg

Podziel się opinią

Share
d2azpsg
d2azpsg