Trwa ładowanie...
d1rh6u2
14-02-2017 08:44

Zysk netto Banku Handlowego wzrósł r/r do 130,3 mln zł w IV kw. 2016 - dane wst.

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 130,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 12 mln zł r/r (tj. 10,2%), podał bank, prezentując wstępne dane.

d1rh6u2
d1rh6u2

"W 2016 roku Grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 601,6 mln zł, który był niższy o 24,8 mln zł (tj. 4,0%) w stosunku do zysku za 2015 rok" - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 003,57 mln zł w całym 2016 r. wobec 976,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 561,23 mln zł w 2016 r. wobec 631,35 mln zł rok wcześniej.

Bank podał, że na kształtowanie się wyniku działalności operacyjnej grupy w 2016 roku wpływ miały w szczególności: wynik z tytułu odsetek, który wzrósł o 27 mln zł (tj. 2,8%) pomimo panującego środowiska rekordowo niskich stóp procentowych; wynik z tytułu opłat i prowizji, który spadł o 70,1 mln zł (tj. 11,1%) był przede wszystkim w efekcie niższego o 40,1 mln zł (tj. 33,5%) wyniku z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych.

Jednocześnie został zanotowany niższy wynik z tytułu kart płatniczych i kredytowych o 31,7 mln zł (tj. 19,5%); wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji w wysokości 347,2 mln zł wobec 293,1 mln zł w 2015 r. (wzrost o 54,1 mln zł) będący efektem poprawy wyniku z tytułu działalności klientowskiej; wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych w kwocie 44,7 mln zł wobec 145,2 mln zł w 2015 r. (spadek o 100,5 mln) zł związany z mniej sprzyjającymi warunkami rynkowymi; a także wynik na inwestycyjnych instrumentach kapitałowych dostępnych do sprzedaży w wysokości 95,9 mln zł wobec 2,2 mln zł w 2015 r. (wzrost o 93,7 mln zł) z powodu zaksięgowania rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc.

d1rh6u2

Koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją wyniosły 1 202,2 mln zł wobec 1 278,3 mln zł w rok wcześniej. Bank podał, że spadek kosztów o 76,1 mln zł (tj. 6%) wynikał ze spadku o 62,5 mln zł (tj. 9,7%) kosztów ogólno-administracyjnych, w związku z dodatkową opłatą na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dokonaną w 2015 roku oraz niższych kosztów pracowniczych w efekcie zmniejszenia się zatrudnienia.

Wysokość odpisów wyniosła 45,8 mln zł wobec odwrócenia odpisów netto w 2015 roku w wysokości 17,2 mln zł.

"Pogorszenie o 63 mln zł dotyczyło przede wszystkim obszaru bankowości detalicznej (71,2 mln zł utworzenie odpisów netto w 2016 roku wobec 13,7 odwrócenia odpisów netto w 2015 roku), w związku ze wzrostem średniego wieku portfela z utratą wartości, jak również z podwyższeniem rezerwy IBNR będącej pochodną wzrostu portfela kredytowego. W sektorze bankowości instytucjonalnej odnotowano wyższy dodatni wynik w kategorii odpisy netto na utratę wartości aktywów finansowych, tj. 25,5 mln zł wobec 3,5 mln zł w 2015 roku. Był to efekt odzysków odpisanych wierzytelności klientów bankowości przedsiębiorstw" - czytamy w raporcie.

Łączne obciążenie banku z podatku bankowego w 2016 rok wynosiło 69,3 mln zł.

d1rh6u2

Aktywa razem banku wyniosły 45,21 mld zł na koniec 2016 r. wobec 49,51 mld na koniec 2015 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 604,2 mln zł wobec 620,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik wypłacalności wyniósł 17,4% na koniec 2016 r. wobec 17,1% rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)

d1rh6u2
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1rh6u2