Trwa ładowanie...
dv6imt3

Zysk netto BGK spadł r/r do 349,17 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) odnotował 349,17 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 362,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Share
dv6imt3

"W 2016 roku bank wypracował 349,2 mln zł wyniku netto, tj. o 13,5 mln zł mniej niż rok wcześniej. Na spadek wyniku główny wpływ miało wysokie saldo rezerw i aktualizacji (wzrost o 190,6 mln zł) związane głównie z uspójnieniem oceny ryzyka z podejściem wypracowanym w projekcie przejścia BGK na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR)" - podano w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 597,75 mln zł wobec 636,26 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 120,09 mln zł wobec 110,27 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 67,26 mld zł na koniec 2016 r. wobec 43,42 mld na koniec 2016 r.

dv6imt3

"Na wzrost sumy bilansowej złożyły się przede wszystkim: wzrosty związane z rozwojem działalności kredytowo-inwestycyjnej o 5 752,2 mln zł finansowane odpowiednim wzrostem depozytów podmiotów gospodarczych, dokapitalizowanie Banku w wysokości 2 893,2 mln zł na potrzeby realizacji nowych zadań w strategicznych sektorach, zarządzanie pozycją płynności związane z występującymi pod koniec roku w BGK wahaniami depozytów jednostek budżetu centralnego" - czytamy w raporcie.

Największy wpływ na wzrost sumy bilansowej miało zwiększenie salda depozytów klientów. W odniesieniu do 2015 roku bank odnotował wzrost tej pozycji o 17 725,6 mln zł, tj. o 89,2%. Dotyczył on głównie depozytów jednostek budżetu centralnego (JBC), w tym Ministerstwa Finansów oraz depozytów podmiotów gospodarczych, wskazano także.

"Poziom bilansowych zaangażowań o charakterze kredytowym (kredyty, obligacje komunalne i komercyjne) zwiększył się w stosunku do stanu z końca 2015 roku o 4 470,6 mln zł do kwoty 32 345,3 mln zł. Portfel kredytowy wzrósł o 4 935,2 mln zł i wyniósł 27 352,4 mln zł. Wzrost ten był głównie wynikiem rozwoju finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych w ramach finansowania strukturyzowanego. Zmniejszyło się przy tym zaangażowanie banku na rynku instrumentów finansowych w obligacje komunalne oraz komercyjne łącznie o kwotę 464,6 mln zł" - czytamy dalej.

Współczynnik wypłacalności BGK wyniósł 30,6% na koniec 2016 r. wobec 32,3% rok wcześniej.

dv6imt3

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.

(ISBnews)

dv6imt3

Podziel się opinią

Share
dv6imt3
dv6imt3