Trwa ładowanie...
d3k77sp

Zysk netto grupy B. Millennium w IV kw. '12 wyniósł 125,9 mln zł wobec konsensusu 119,1 mln zł

01.02. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2012 roku wzrósł do 125,9 mln zł z 125,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk...

Share
d3k77sp

01.02. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2012 roku wzrósł do 125,9 mln zł z 125,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 119,1 mln zł.

Oczekiwania czternastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 113 mln zł do 131,7 mln zł.

W całym 2012 roku zysk netto grupy wzrósł o 1,2 proc. rok do roku i wyniósł 472,2 mln zł.

d3k77sp

Wynik odsetkowy banku pro forma w IV kwartale wyniósł 307,6 mln zł, po spadku o 1 proc. w porównaniu do III kwartału. Wynik odsetkowy pro forma w całym 2012 roku wyniósł 1,23 mld zł, co oznacza wzrost o 3,1 proc.

Wynik z prowizji w IV kwartale 2012 roku wyniósł 132,7 mln zł i był niższy od szacunków rynku, który spodziewał się 136,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 133 mln zł do 140 mln zł). Wynik z prowizji spadł o 1,4 proc. w ujęciu kwartalnym. W całym 2012 r. wynik prowizyjny spadł o 2,8 proc. rdr i wyniósł 546 mln zł.

Koszty w IV kwartale 2012 roku wyniosły 285,3 mln zł, czyli były nieco wyższe do oczekiwanych (281,7 mln zł).

Dochody operacyjne ogółem w 2012 roku wyniosły 1.952,6 mld zł, czyli wzrosły rdr o 3,4 proc. W roku 2012 koszty operacyjne były o 0,3 proc. niższe niż w roku 2011 i wyniosły 1.120,6 mld zł.

d3k77sp

Wskaźnik kosztów do dochodów banku w 2012 roku wyniósł 57,4 proc., a w samym IV kwartale 2012 roku wyniósł 55,3 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2012 roku 67,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 51,9 mln zł.

Łączne odpisy na kredyty z utratą wartości utworzone przez bank w 2012 r. wyniosły 238,2 mln zł i były 37,1 proc. wyższe rdr.

"Wzrost odpisów dotyczył głównie portfela kredytów korporacyjnych, w którym pojawiły się nowe przypadki kredytów z utratą wartości, w szczególności w sektorze budowlanym. Odpisy na portfel detaliczny zmniejszyły się w ujęciu rocznym i wykazywały stabilny poziom w roku 2012 (bez uwzględnienia sprzedaży kredytów zagrożonych), z korzystnym trendem w kredytach konsumenckich" - podano w raporcie.

d3k77sp

Średni koszt ryzyka w roku 2012 wyniósł 58 p.b., nieco powyżej pierwotnych oczekiwań banku oraz poziomu 45 p.b. uzyskanego w roku 2011.

Depozyty wyniosły 41,8 mld zł, co oznacza wzrost o 10,6 proc. rdr oraz wzrost 0,3 proc. kdk. Depozyty klientów indywidualnych wzrosły 12,9 proc. rdr i 5,3 proc. w ujęciu kwartalnym, a depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wzrosły 6,9 proc. rdr i spadły 7,3 proc. kdk.

Kredyty ogółem grupy wyniosły na koniec 2012 roku 40,2 mld zł, co oznacza spadek o 2,7 proc. rok do roku. Kredyty detaliczne spadły 2,7 proc. rok do roku, a kredyty dla przedsiębiorstw o 2,5 proc.

Wskaźnik kredytów do depozytów na koniec 2012 r. wyniósł 95,4 proc. wobec 96 proc. na koniec III kwartału i 106,8 proc. w 2011 r.

Udział kredytów zagrożonych utratą wartości w kredytach ogółem na koniec 2012 r. wyniósł 5,1 proc.

Współczynnik wypłacalności grupy Banku Millennium na koniec 2012 roku wyniósł 14,5 proc., a wskaźnik Core Tier 1 12,9 proc.(PAP)

kuc/ asa/

d3k77sp

Podziel się opinią

Share
d3k77sp
d3k77sp