Trwa ładowanie...
d4hc63u
d4hc63u

Zysk netto grupy ING Banku Ślaskiego w II kw. '12 wyniósł 167,6 mln zł, zbliżony do oczekwiań (opis)

08.08. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2012 roku spadł do 167,6 mln zł z 233,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk...
Share
d4hc63u

08.08. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2012 roku spadł do 167,6 mln zł z 233,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się zbliżony do oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 162,1 mln zł.

Oczekiwania trzynastu biur maklerskich co do wyniku netto za II kwartał wahały się od 147 mln zł do 181 mln zł.

W I półroczu 2012 roku zysk netto grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 439,1 mln zł, czyli był o 1,6 proc. niższy rok wcześniej. Wskaźnik ROE spadł w tym okresie do 13,5 proc. z 14,7 proc.

d4hc63u

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 514,1 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 516,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 512-529 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 12 proc. rdr i utrzymał się na poziomie z I kwartału 2012 roku.

Wynik z prowizji w II kwartale 2012 roku wyniósł 250,4 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 249,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 245 mln zł do 253 mln zł). Wynik z prowizji spadł 3 proc. rdr i wzrósł 1 proc. kdk.

Dochody w I połowie 2012 roku wyniosły 1,64 mld zł, czyli były o 10,5 proc. wyższe niż w I półroczu 2011 roku.

Koszty w II kwartale 2012 roku wyniosły 456,3 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwanych przez rynek (465,2 mln zł). W I połowie 2012 roku koszty wyniosły 917,9 mln zł, czyli wzrosły o 10,5 proc. w porównaniu z I półroczem 2011 roku.

d4hc63u

Wskaźnik kosztów do dochodów za I półrocze 2012 roku wynosi 56 proc., czyli był na takim samym poziomie jak rok wcześniej.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2012 roku 131,2 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 134,2 mln zł. W I kwartale 2012 roku odpisy wynosiły 64 mln zł.

Bank podał, że w II kwartale 2012 roku utworzył dodatkowe odpisy (w wysokości około 80 mln zł) na utratę wartości należności od jednej z największych polskich firm budowlanych.

Na koniec czerwca 2012 roku łączna wartość należności kredytowych od klientów wyniosła 45,67 mld zł, czyli wzrosła o 16,1 proc. w porównaniu ze stanem na koniec 2011 roku. Należności klientów detalicznych wzrosły o 5,6 proc., a korporacyjnych o 22,6 proc.

d4hc63u

Główną część portfela kredytów dla klientów detalicznych stanowiły kredyty hipoteczne. Na koniec czerwca 2012 roku łączna wartość należności banku z tego tytułu wyniosła 11,59 mld zł, czyli była o 5,2 proc. wyższa niż pod koniec 2011 roku. W ciągu I półrocza 2012 roku bank udzielił tych kredytów za 1,23 mld zł.

Z kolei depozyty ogółem pod koniec czerwca 2012 roku wynosiły 54,43 mld zł, czyli od początku roku wzrosły o 1,2 proc. Depozyty klientów detalicznych wzrosły w tym okresie o 4,3 proc., a korporacyjnych spadły o 4,7 proc.

Współczynnik kredyty do depozytów banku pod koniec czerwca 2012 roku wzrósł do 79,7 proc. z 70,7 proc. rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności w I połowie 2012 roku wynosił 12,98 proc. (PAP)

seb/ jtt/

d4hc63u

Podziel się opinią

Share
d4hc63u
d4hc63u