Trwa ładowanie...
d23q3ir

Zysk netto Impexmetalu z dz. kont. wzrósł r/r do 47,54 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 47,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 20,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Share
d23q3ir

Zysk operacyjny wyniósł 62,99 mln zł wobec 32,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 706,43 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 734,55 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 107,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 63,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 166,43 mln zł w porównaniu z 2 491,61 mln zł rok wcześniej.

d23q3ir

Wynik netto na działalności kontynuowanej (ogółem) wyniósł 110,8 mln zł i był o 42,3 mln zł wyższy od wyniku za III kwartały 2015 roku. Po uwzględnieniu wyniku netto na działalności zaniechanej w wysokości minus 0,02 mln zł, wynik za III kwartały 2016 roku był wyższy o 42,0 mln zł od wyniku za analogiczny okres 2016 roku i wyniósł 110,8 mln zł.

"Przychody grupy kapitałowej Impexmetal po 3 kwartałach 2016 roku wyniosły 2 166,4 mln zł i były o 13,1% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wysokość przychodów była wypadkową kilku podstawowych czynników:
- spadku w polskich złotych od -4% do 13% cen metali nieżelaznych (aluminium i miedzi) stanowiący podstawowy składnik cen produktów,
- spadku przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o ponad 303,9 mln zł,
- spadku wolumenów sprzedaży grupy o 3,5% do poziomu 164,7 tys. ton" - czytamy w raporcie.

W najważniejszych segmentach operacyjnych, przychody i wolumeny kształtowały się następująco:
- Segment Aluminium - przychody 779,5 mln zł (804,2 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku), wolumeny 67,8 tys. ton (66,5 tys. ton w okresie za III kwartały 2015 roku),
- Segment Miedzi - przychody 675,9 mln zł (690,7 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku), wolumeny 37,8 tys. ton (38,0 tys. ton w okresie za III kwartały 2015 roku),
- Segment Cynku i Ołowiu - przychody 533,9 mln zł (638,5 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku), wolumeny 59,1 (66,1 tys. ton w okresie za III kwartały 2015 roku),
- Segment Handel - przychody 282,7 mln zł (588,1 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku).

W segmentach operacyjnych wynik operacyjny (EBIT), kształtował się następująco:
- Segment Aluminium - wynik operacyjny 77,7 mln zł (44,8 mln zł w okresie III kwartałów 2015 roku),
- Segment Miedzi - wynik operacyjny 24,4 mln zł (11,6 mln zł w okresie III kwartałów 2015 roku),
- Segment Cynku i Ołowiu - wynik operacyjny 15,3 mln zł (14,5 mln zł w okresie III kwartałów 2015 roku ),
- Segment Handel - wynik operacyjny 14,6 mln zł (18,1 mln zł w okresie III kwartałów 2015 roku),
- Segment Pozostałe - wynik operacyjny 6,5 mln zł (minus 0,2 mln zł w okresie III kwartałów 2015 roku).

d23q3ir

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 64,45 mln zł wobec 37,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Jest właścicielem lub głównym udziałowcem w 32 spółkach, w tym w 5 spółkach produkcyjnych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.

(ISBnews)

d23q3ir

Podziel się opinią

Share
d23q3ir
d23q3ir