Trwa ładowanie...
div54lg
div54lg

Zysk netto PKN Orlen to 1 789 mln zł w IV kw. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - PKN Orlen odnotował 1 789 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
div54lg

Zysk operacyjny wyniósł 2 789 mln zł wobec 189 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA przed odpisami wyniósł 3 181 mln zł wobec 758 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22 902 mln zł w IV kw. 2016 r. wobec 20 087 mln zł rok wcześniej.

"Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych netto w IV kwartale 2016 roku wyniosły 158 mln zł i obejmowały głównie odwrócenie odpisu aktualizującego wartość aktywów rafineryjnych Grupy Unipetrol w kwocie 315 mln zł oraz utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów poszukiwawczych Grupy Orlen Upstream w Polsce w wysokości (72) mln zł i aktywów Orlen Oil w wysokości (55) mln zł" - czytamy w raporcie.

div54lg

W całym 2016 r. spółka miała 5 261 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 837 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 79 553 mln zł w porównaniu z 88 336 mln zł rok wcześniej.

W 2016 r. wynik EBITDA przed odpisami wyniósł 9 497 mln zł wobec 7 228 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 4 815 mln zł wobec 1 048 mln zł zysku rok wcześniej.

"W minionym roku utrzymaliśmy bardzo dobre wskaźniki finansowe, nie zapominając jednocześnie o ciągłym rozwoju koncernu. W ramach 4,1 mld zł nakładów inwestycyjnych wydanych w 2016 roku, realizowaliśmy między innymi takie inwestycje jak instalacja polietylenu w Czechach, instalacja metatezy w Płocku, czy przejęcie części czeskich aktywów OMV w segmencie detalicznym. Dzięki konsekwencji w działaniach prorozwojowych nasza pozycja konkurencyjna stale się umacnia i jesteśmy świetnie przygotowani na wyzwania przyszłości" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk, cytowany w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)

div54lg

Podziel się opinią

Share

div54lg

div54lg