Trwa ładowanie...
dax9ikg

Zysk netto Tauronu w IV kw. 2012 r. wyniósł 191,9 mln zł wobec konsensusu 284,6 mln zł (opis)

15.03. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w czwartym kwartale 2012 roku 191,9 mln zł wobec 250,6 mln zł w...

Share
dax9ikg

15.03. Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w czwartym kwartale 2012 roku 191,9 mln zł wobec 250,6 mln zł w analogicznym okresie 2011 roku - podała spółka. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 284,6 mln zł.

Oczekiwania analityków wahały się w przedziale 245-400 mln zł zysku, a mediana wyniosła 271 mln zł.

Zysk operacyjny grupy w IV kwartale 2012 roku wyniósł 307,8 mln zł i okazał się o prawie 25 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 409,7 mln zł.

EBITDA w IV kwartale wyniosła 764,9 mln zł wobec konsensusu na poziomie 805,6 mln zł.

dax9ikg

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 6,53 mld zł. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 6,457 mld zł.

Rekompensaty z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) w IV kwartale wyniosły około 136 mln zł.

W 2012 grupa Tauron wypracowała 1,467 mld zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 1,24 mld zł w analogicznym okresie 2011. Zysk operacyjny wzrósł o 30,9 proc. do 2,15 mld zł, EBITDA zwiększyła się o 25,6 proc. do ponad 3,8 mld zł z prawie 3,1 mld zł w 2011 roku, a przychody grupy wzrosły o 19,2 proc. do 24,74 mld zł.

Marża EBITDA wyniosła 15,5 proc. wobec 14,7 proc. przed rokiem.

dax9ikg

Tauron podał, że wyniki grupy obniżyły się o prawie 99 mln zł z powodu wzrostu rezerw na świadczenia pracownicze.

"Wynik finansowy netto Grupy obniżył się o niemal 99 mln zł na skutek jednorazowego zdarzenia, jakim był wzrost rezerw na świadczenia pracownicze. To efekt skokowego obniżenia stóp procentowych, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, a co za tym idzie - obniżenia stóp zwrotu z obligacji długoterminowych. W związku z tym na dzień bilansowy Grupa przyjęła do wyceny rezerw na świadczenia pracownicze istotnie niższą w stosunku do roku poprzedniego stopę dyskontową. To spowodowało wzrost ich wartości" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Krzysztof Zawadzki, wiceprezes Tauron Polska Energia.

"Dodatkowym elementem, który istotnie wpłynął na wzrost rezerw na świadczenia pracownicze, było zastosowanie po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2012 zmienionego MSR 19, w efekcie czego pozostałe całkowite dochody zostały obciążone kwotą ok. 221 mln zł" - dodał.

W czwartym kwartale 2012 r. grupa Tauron wyprodukowała 5,02 TWh energii, czyli o 1,2 proc. mniej niż rok wcześniej, z czego 0,3 TWh to energia wytworzona w odnawialnych źródłach, gdzie wzrost wolumenu wyniósł ponad 36 proc. rok do roku.

dax9ikg

Dystrybucja energii elektrycznej była o 24,9 proc. wyższa rdr i wyniosła w czwartym kwartale 12,13 TWh. Grupa sprzedała 11,6 TWh energii elektrycznej, co w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku oznacza wzrost o 30,8 proc.

W 2012 roku wolumen produkcji węgla handlowego zwiększył się do 5,57 mln ton, czyli o 21,6 proc. rdr.

W tym okresie grupa wytworzyła 19,11 TWh energii elektrycznej. Dystrybucja energii w tym okresie wyniosła 47,85 TWh, czyli o 25 proc. więcej niż przed rokiem. Sprzedaż detaliczna energii wzrosła 26 proc. rdr do 44,74 TWh.

Na koniec grudnia 2012 r. Tauron miał 5,3 mln klientów, czyli 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

dax9ikg

Nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły prawie 3,5 mld zł i były wyższe o ok. 40 proc. rdr.

Na koniec 2012 r. grupa miała blisko 900 mln zł środków pieniężnych, podczas gdy rok wcześniej było to 506 mln zł.

"Zgodnie z zapowiedziami, przepływy z działalności operacyjnej nieznacznie przewyższają wartość wydatków inwestycyjnych. Tauron zakłada jednak, że wzrost inwestycji w kolejnych okresach będzie wymagał pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania" - napisano.

Zadłużenie finansowe netto grupy wyniosło na koniec roku ok. 4,5 mld zł. Wartość wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA spadła o ponad 11 proc. i na koniec 2012 r. wyniosła 1,18x (1,33x na koniec 2011 roku).(PAP)

pel/

dax9ikg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dax9ikg
dax9ikg