Trwa ładowanie...
d22u9lk

Zysk netto ZCh 'Police' wzrósł r/r do 67,52 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" odnotowały 67,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 51,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d22u9lk

Zysk operacyjny wyniósł 84,5 mln zł wobec 70,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 686,53 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 745,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 64,31 mln zł wobec 53,59 mln zł zysku rok wcześniej.

d22u9lk

"Najważniejszymi osiągnięciami grupy kapitałowej w I kwartale 2016 roku były:
- osiągnięcie wyższego o 33% zysku netto w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku,
- istotny wzrost wskaźników rentowności w relacji do przychodów,
- uzyskanie niższej ceny dla generowanych wyników kluczowego surowca - gazu ziemnego,
- kontynuacja kluczowego zadania inwestycyjnego pod nazwą 'Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą'" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2016 roku grupa kapitałowa uzyskała zysk netto (ogółem) w wysokości 68 172 tys. zł, wynik EBIT osiągnął poziom 84 497 tys. zł, a EBITDA ukształtował się na poziomie 106 618 tys. zł. W porównaniu do I kwartału 2015 roku wynik na poziomie EBIT był wyższy o 13 771 tys. zł (19%), a EBITDA wyższy o 12 150 tys. zł (13%). Grupa kapitałowa wypracowała wyższą w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego rentowność na poziomie EBIT oraz wyniku netto. Wyniki finansowe Grupy w okresie objętym raportem pozostawały w silnej korelacji z sytuacją w otoczeniu rynkowym jednostki dominującej. Korzystny wpływ na poprawę wyników spółki w relacji do porównywalnego okresu ubiegłego roku miała niższa cena gazu ziemnego, podano również.

W I kwartale 2016 roku uzyskano przychody niższe o 8% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Decydującym dla spadku poziomu przychodów czynnikiem był spadek średnich wolumenów sprzedaży o 4%, wyjaśniono.

Koszty ogólnego zarządu ukształtowały się powyżej poziomu wykonanego w analogicznym okresie roku ubiegłego w znacznej mierze w wyniku wzrostu wynagrodzeń w I kwartale 2016 roku. Na pozostałej działalności operacyjnej zanotowano w I kwartale 2016 roku zysk w wysokości 841 tys. zł, wobec zysku w wysokości 2 366 tys. zł w porównywanym okresie 2015 roku. Poniesiono stratę na działalności finansowej w wysokości -2 244 tys. zł, niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 78% (-7 751 tys. zł).

d22u9lk

W sierpniu 2011 r. Grupa Azoty (dawniej: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach) nabyły 49 500 000 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, przejmując łącznie 66% kapitału zakładowego. W ten sposób Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police weszły do Grupy Azoty.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)

d22u9lk

Podziel się opinią

Share
d22u9lk
d22u9lk