Trwa ładowanie...
d4hah9q
espi

ŻYWIEC - Rezygnacja osoby zarządzającej (3/2011)

ŻYWIEC - Rezygnacja osoby zarządzającej (3/2011)
Share
d4hah9q
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Rezygnacja osoby zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.5 ust 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02 2009 r.Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :W dniu 28.01.2011 r. Pan Maciej Mitoraj złożył pisemne oświadczenie skierowane do Rady Nadzorczej Spółki, iżz dniem 30.04.2011 r. rezygnuje z funkcji Członka Zarządu Grupy Żywiec S.A.. Przyczyną rezygnacji sąwzględy osobiste. W Zarządzie Spółki Pan Maciej Mitoraj pełni funkcję Dyrektora ds. Marketingu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Marek Włoch Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hah9q

Podziel się opinią

Share
d4hah9q
d4hah9q