Trwa ładowanie...
d4n21qw
espi

ŻYWIEC - Znacząca umowa spółki zależnej (48/2014)

ŻYWIEC - Znacząca umowa spółki zależnej (48/2014)
Share
d4n21qw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Znacząca umowa spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : W dniu 06.11.2014 r. spółka zależna - Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. podpisała umowę kredytową z Mouterij Albert N.V. z siedzibą w Antwerpii (Belgia), spółką należącą do Grupy Heineken. Umowa kredytowa z limitem do wysokości 120 mln PLN będzie obowiązywać do dnia 12 stycznia 2015 roku. Kredyt będzie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki, a cena kredytu oparta będzie o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Wartość zawartej umowy przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIEC Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-300 Żywiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Browarna 88
(ulica) (numer)
033 861 24 51 033 861 46 14
(telefon) (fax)
browary@grupazywiec.pl www.grupazywiec.pl
(e-mail) (www)
553-000-72-19 070511111
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Marek Włoch Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n21qw

Podziel się opinią

Share
d4n21qw
d4n21qw