Trwa ładowanie...
d3w31ma

ABBEY HOUSE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (9/2014)

ABBEY HOUSE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (9/2014)

Share
d3w31ma

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABBEY HOUSE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta Abbey House Group spółka akcyjna (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 13 marca 2014 roku Emitent otrzymał informację od Argovest Holdings Limited, która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomiła, iż w związku z rejestracją, w dniu 3 marca 2014 roku, przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii D spółki Abbey House Group S.A., zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Abbey House Group S.A. posiadanych przez Argovest Holdings Limited. Przed rejestracją podwyższenia zakładowego Spółki, Argovest Holdings Limited, posiadała akcje reprezentujące 41,90 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujące 41,90 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Argovest Holdings Limited posiada 4.568.774
akcji Spółki, reprezentujących 24,69 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 24,69 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Argovest Holdings Limited ponadto informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Argovest Holdings Limited posiadające akcje spółki Abbey House Group Spółka Akcyjna, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie. Argovest Holdings Limited nie wyklucza w przyszłości zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Abbey House Group spółka akcyjna. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

| | | ABBEY HOUSE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABBEY HOUSE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-867 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 653 67 40 | | 22 653 67 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@abbeyhouse.pl | | www.abbeyhouse.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-263-51-75 | | 142508754 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Jakub Kokoszka Prezes Zarządu
Izabela Depczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

Podziel się opinią

Share
d3w31ma
d3w31ma