Trwa ładowanie...
d37b0fy

ABS INVESTMENT S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną (22/2014)

ABS INVESTMENT S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną (22/2014)

Share
d37b0fy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-25
Skrócona nazwa emitenta
ABS INVESTMENT S.A.
Temat
Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach os?b maj?cych dost?p do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent", "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, w sprawie dokonanych przez niego transakcji na akcjach Spółki ABS Investment SA. Data i rodzaj zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie: 1. W dniu 20 października 2014 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 1 000 akcji Spółki po średniej cenie 1,37 zł za akcję; 2. W dniu 29 października 2014 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 2 500 akcji Spółki po średniej cenie 1,30 zł za akcję; 3. W dniu 17 listopada 2014 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 11 150 akcji Spółki po średniej cenie 1,37 zł za akcję; 4. W dniu 19 listopada 2014 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 4 000 akcji Spółki po średniej cenie 1,40 zł za akcję;

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37b0fy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ABS INVESTMENT S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-300 | | Bielsko-Biała | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Warszawska | | 153 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (33) 822 14 10 | | +48 (33) 822 14 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu Sławomir Jarosz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37b0fy

Podziel się opinią

Share
d37b0fy
d37b0fy