Trwa ładowanie...
d44s9fd
espi

AITON CALDWELL S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A zwołanego ...

AITON CALDWELL S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A zwołanego na dzień 5 marca 2014 r. (13/2014)

Share
d44s9fd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
AITON CALDWELL S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A zwołanego na dzień 5 marca 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 2/2014 oraz ESPI nr 6/2014 Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako "Spółka"), informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego zwołanego na dzień 5 marca 2014 roku na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3. Przyczyną odwołania Walnego Zgromadzenia Spółki jest brak wymaganego kworum do podjęcia uchwał przewidzianych w porządku obrad, zgodnie z listą akcjonariuszy zarejestrowanych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przekazaną przez KDPW. Zarząd Spółki ponownie zwoła Walne Zgromadzenie w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44s9fd

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Jan Wyrwiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44s9fd

Podziel się opinią

Share
d44s9fd
d44s9fd