Trwa ładowanie...
d3wzq9m
espi

AITON CALDWELL S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A zwołanego ...

AITON CALDWELL S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A zwołanego na dzień 5 marca 2014 r. (13/2014)
Share
d3wzq9m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
AITON CALDWELL S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A zwołanego na dzień 5 marca 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 2/2014 oraz ESPI nr 6/2014 Zarząd Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej jako "Spółka"), informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego zwołanego na dzień 5 marca 2014 roku na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3. Przyczyną odwołania Walnego Zgromadzenia Spółki jest brak wymaganego kworum do podjęcia uchwał przewidzianych w porządku obrad, zgodnie z listą akcjonariuszy zarejestrowanych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przekazaną przez KDPW. Zarząd Spółki ponownie zwoła Walne Zgromadzenie w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Jan Wyrwiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wzq9m

Podziel się opinią

Share
d3wzq9m
d3wzq9m