Trwa ładowanie...
d22ojhe
espi

ALMA - Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (2/2011)

ALMA - Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (2/2011)
Share
d22ojhe

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALMA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2010 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.almamarket.plRaporty bieżące:RB 01/2010 2010-01-28 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 rokuRB 02/2010 2010-01-28 Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 rokuRB 03/2010 2010-03-04 Zawarcie znaczącej umowyRB 04/2010 2010-04-01 Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartościRB 05/2010 2010-04-21 Zawarcie znaczącej umowyRB 06/2010 2010-05-26 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SARB 07/2010 2010-06-22 Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 21 czerwca 2010 roku oraz powołanie osoby zarządzającej i osób nadzorującychRB 08/2010 2010-06-22 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 21 czerwca 2010 r.RB
09/2010 2010-06-25 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółkiRB 10/2010 2010-07-14 Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartościRB 11/2010 2010-09-06 Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartościRB 12/2010 2010-09-16 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 5%RB 13/2010 2010-10-01 Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartościRB 14/2010 2010-12-01 Zawarcie znaczącej umowyRB 15/2010 2010-12-31 Zawarcie znaczących umówRaporty okresowe:Kwartalne:Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2010 roku (14.05.2010),Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2010 roku (12.11.2010).Półroczny:Skonsolidowany raport półroczny PSr za półrocze 2010 roku (27.08.2010).Roczny:Jednostkowy raport roczny R za rok 2009 (19.03.2010) i Skonsolidowany raport roczny RS za rok 2009 (19.03.2010). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALMA MARKET SA
(pełna nazwa emitenta)
ALMA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-964 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Pilotów 6
(ulica) (numer)
012 627-63-20 012 627-61-65
(telefon) (fax)
info@almamarket.pl www.almamarket.pl
(e-mail) (www)
6760016731 350511695
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Mariusz Wojdon Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22ojhe

Podziel się opinią

Share
d22ojhe
d22ojhe